przetargi

ZAPYTANIE OFERTOWE dotyczące Studium wykonalności na zadanie „Budowa sieci połączeń dróg dla rowerów w Gminie Osieczna, Lipno i Rydzyna"

więcej :.

ZAPYTANIE OFERTOWE dotyczące Studium wykonalności na zadanie "Budowa i przebudowa drogi powiatowej nr 3903P na odcinku od drogi wojewódzkiej 305 do węzła drogi S-5- Nietążkowo

więcej :.
kontakt

Zarząd Dróg Powiatowych
Pl. Kościuszki 4
64-100 Leszno
tel. fax 65 525-69-80, 525-69-79

 drogi

Przebudowa drogi powiatowej nr 4801P na odcinku droga krajowa nr 5- Dąbcze

 

Przetarg na tą inwestycję ogłoszona w dniu 10.02.2016 r. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma STRABAG Sp. z o. o., ul. Rydzyńska nr 24a, 64-125 Poniec na kwotę 3 258 214.06 zł brutto.  Umowę z wykonawcą podpisano w dniu 01.03.2016 r., a termin realizacji wykonania zadania ustalono do dnia 31.08.2016 r.

W ramach tego zadania wykonaliśmy:

- poszerzenie drogi do 6m wraz z wzmocnieniem krawędzi jezdni,

- wykonaliśmy odwodnienie drogi przez pobudowanie kanalizacji deszczowej i drenażu,

- budowę 2,4 km ciągu pieszo- rowerowego o szerokości 2,5m,

- przebudowaliśmy wjazdy na posesję, przepusty drogowe, miejsca postojowe,

- zbudowaliśmy zatokę autobusową,

- ułożyliśmy nową nawierzchnię z masy asfaltowej,

- wykonaliśmy oznakowanie poziome i pionowe.

Zadanie to zostało dofinansowane z dotacji budżetu państwa w kwocie 1629 107 zł, ze środków Gminy Rydzyna – 600 000 zł oraz Miasta Leszna – 500 000 zł. 

 

 

Remont chodników w ciągu drogi powiatowej na terenie Gminy Rydzyna

 

Przetarg na tą inwestycję ogłoszono 18.02.2016 r. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe Ogólnobudowlane WILER-BUD, Nowa Wieś 28, 64-130 Rydzyna na kwotę 112 738,54 zł brutto ( Kłoda- 13 888,42 zł brutto, Robczysko- 33 483zł brutto, Rydzyna ul. Rzeczpospolitej- 65 367,12 zł brutto).  Umowę z wykonawcą podpisano w dniu 15.03.2016 r., a termin realizacji wykonania zadania ustalono na okres 60 dni.

W ramach tego zadania:

- przebudowaliśmy 20 m bieżących chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 4779P w miejscowości Kłoda,

- przebudowaliśmy ok. 120 m bieżących chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 4801P w miejscowości Robczysko,

- przebudowaliśmy 300 m bieżących chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 4803P w miejscowości Rydzyna (ul. Rzeczypospolitej).

Zadanie to zostało dofinansowane ze środków Gminy Rydzyna w kwocie 56 370 zł. 

 

 

Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 4765P w miejscowości Długie Stare (ul. Wiosenna)- I etap oraz budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 4801P w miejscowości Tworzanice

 

Przetarg na inwestycję ogłoszono w dniu 19.02.2016 r. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe Ogólnobudowlane WILER-BUD, Nowa Wieś 28, 64-130 Rydzyna na kwotę 152 128,74 zł brutto (Tworzanice- 46 393,14zł brutto, Długie Stare- 105 735,60zł brutto). Umowę z wykonawcą podpisano w dniu 16.03.2016 r., a termin realizacji wykonania zadania ustalono na okres 90 dni.

W ramach tego zadania:

- przebudowaliśmy w etapie I ponad 500 m bieżących chodnika w miejscowości Długie Stare

- wybudowaliśmy ponad 100 m bieżących chodnika w miejscowości Tworzanice.

Zadanie to zostało dofinansowane ze środków Gminy Święciechowa w kwocie 75 000 zł.

 

 

Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 4765P w miejscowości Długie Stare (ul. Wiosenna)- II etap

 

Przetarg na inwestycję ogłoszono w dniu 28.06.2016 r. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe Ogólnobudowlane WILER-BUD, Nowa Wieś 28, 64-130 Rydzyna na kwotę 122 024,00zł brutto. Umowę z wykonawcą podpisano w dniu 26.07.2016 r., a termin realizacji wykonania zadania ustalono do dnia 30.09.2016 r.

W ramach tego zadania:

- przebudowaliśmy w II etapie ponad 500 m bieżących chodnika

 

 

Przebudowa drogi powiatowej w miejscowości Górka Duchowna

 

I etap (800 m bieżących)

Przetarg na inwestycję ogłoszono w dniu 28.06.2016 r. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma Przedsiębiorstwo „DROGBUD”- Gostyń Sp. z o.o. na kwotę  240 526,50zł brutto. Umowę z wykonawcą podpisano w dniu 08.07.2016 r., a termin realizacji wykonania zadania ustalono do dnia 30.09.2016 r.

 

II etap (600 m bieżących)

Przetarg na inwestycję ogłoszono w dniu 15.07.2016r. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma Przedsiębiorstwo Dróg i Ulic Leszno Sp. z o.o., ul. Bema 33, 64-100 Leszno na kwotę 133 079,85zł brutto. Umowę z wykonawcą podpisano w dniu 28.07.2016r., a termin realizacji inwestycji zadania ustalono do dnia 30.09.2016r.

W ramach tego zadania wykonaliśmy:

- ok. 9000 bieżących nowej konstrukcji nawierzchni jezdni.

Zadanie to zostało dofinansowane ze środków Gminy Lipno w kwocie 100 000 zł.

 

 

Remont chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 4764P w miejscowości Święciechowa (ul. Szkolna, ul. Ułańska, ul. Wolności)

Przetarg na inwestycję ogłoszono w dniu 08.07.2016 r. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe Ogólnobudowlane WILER-BUD, Nowa Wieś 28, 64-130 Rydzyna na kwotę 184 701,29zł brutto. Umowę z wykonawcą podpisano w dniu 27.07.2016 r., a termin realizacji wykonania zadania ustalono do dnia 31.08.2016 r.

W ramach tego zadania:

- przebudowaliśmy ok. 1500 m bieżących chodnika.

Zadanie to zostało dofinansowane ze środków Gminy Święciechowa w kwocie 155 0100 zł oraz Powiatu Leszczyńskiego - 47 433zł. Dodatkowo Powiat Leszczyński zakupił materiał na kwotę 30 460 zł. 

 

 

Remonty chodników na terenie Gminy Osieczna (Drzeczkowo, Dobramyśl, Osieczna)

Przetarg na inwestycję ogłoszono w dniu 01.08.2016 r. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma Kompleksowe Roboty Ziemne i Ogólnobudowlane Michał Smektała, ul. Kutrzeby 18, 64-115 Święciechowa na  kwotę 184 701,29zł brutto (Drzeczkowo- 23 403,21zł brutto, Dobramyśl- 33 301,02zł brutto, Osieczna- 18 463,53zł brutto). Umowę z wykonawcą podpisano w dniu 10.08.2016 r., a termin realizacji wykonania zadania ustalono do dnia 15.10.2016 r.

W ramach tego zadania:

- przebudowaliśmy 70 m bieżących chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 4778P w m. Drzeczkowo,

- przebudowaliśmy ok. 330 m bieżących chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 4791P w m. Dobramyśl,

- przebudowaliśmy 70 m bieżących chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 4791P w m. Osieczna.

 Zadanie zostało dofinansowane ze środkw Gminy Osieczna w kwocie 100 000 zł. 

 

 

 

GMINA KRZEMIENIEWO - Pawłowice - 2008


Wyremontowano chodnik w ciągu drogi powiatowej nr 6263P w m. Pawłowice długosci 138 mb. na wartość 21 844,71 zł Wykonawcą robót było Przedsiebiorstwo Ogólnobudowlane "Witt-Bud" z Gostynia
więcej...

GMINA KRZEMIENIEWO - Górzno - 2008


Wyremontowano odcinek drogi powiatowej nr 4788P w m. Górzno długości 390mb. na wartość 182 724,26 zł Wykonawcą robót było Leszczyńskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowo Mostowych z Leszna
więcej...

GMINA KRZEMIENIEWO - Krzemieniewo - 2008


Przebudowano skrzyżowanie wraz z przebudową mostów na przepusty w ciągu dróg powiatowych nr 4792P i 4794P w m. Krzemieniewo (roboty nawierzchniowe) na wartość 179 297,25 zł. Wykonawcą robót było Przedsiębiorstwo Dróg i Ulic "Drogi Ulice" sp. z o.o. z Leszna,
więcej...

GMINA KRZEMIENIEWO - Drobnin - Mierzejewo - 2008


Zakończono budowę drogi dla rowerów i pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 4795P na odcinku Drobnin - Mierzejewo długosci 820 mb i wartość 352 669,19 zł. Wykonawcą robót było Przedsiebiorstwo Handlowo Usługowe Ogólnobudowlane "WILER BUD" z Kakolewa,
więcej...

Gmina Włoszakowice - wyremontowano chodniki - 2006


Na terenie Gminy Włoszakowice zgodnie z "Programem poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego na drogach powiatowych" wyremontowano chodniki. Kontynuacja remontu chodnika - 312 metrów w Bukówcu Górnym, 100 metrów we Włoszakowicach przy ulicy Kurpińskiego oraz 100 metrów we Włoszakowicach przy ulicy
więcej...

Gmina Włoszakowice - droga z Krzycka Wielkiego do Boguszyna - 2006


Wykonano powierzchniowe utrwalenie drogi o długości 5 kilometrów, prowadzącej z Krzycka Wielkiego do Boguszyna. Wyłoniony w przetargu wykonawca to Przedsiębiorstwo Budownictwa Drogowego z Kalisza. Koszty zamknęły się w kwocie prawie 165 000 złotych. Całkowicie pokrył je Powiat Leszczyński.
więcej...

Gmina Włoszakowice - droga z Zaborówca do Włoszakowic - 2006


W 2006r.zrealizowano dość nietypową inwestycję na drodze z Zaborówca do Włoszakowic. Miała na celu przede wszystkim skanalizowanie kilku Źródeł wody, wybijających spod korony drogi. Przy tej okazji położono także nową nawierzchnię jezdni na odcinku 235 metrów. Koszty przedsięwzięcia w kwocie ponad 180 000 złotych zostały
więcej...

Gmina Wijewo - przebudowa drogi w Potrzebowie - 2006


W 2006 roku zrealizowano przebudowę drogi w Potrzebowie. Zakres robót obejmował odcinek długości 1,92 kilometra. Wartość inwestycji wyniosła 1,8 miliona złotych. 75 procent tych kosztów zostało pokryte z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 10 procent z budżetu państwa, 15% z budżetu powiatu. Wykonaniem robót zajęło
więcej...

Gmina Święciechowa - Przebudowa drogi w Piotrowicach - 2006


W 2006r zrealizowano przebudowę drogi na odcinku 1 kilometra w Piotrowicach. Stanowiła ona kontynuację wcześniejszych prac na tym samym odcinku. Miały one na celu poszerzenie jezdni, a wykonano je cztery lata temu. Tegoroczna inwestycja polegała na ułożeniu nowej nawierzchni. Drogę w Piotrowicach przebudowało Przedsiębiorstwo Drogowe "Drogi
więcej...

Gmina Święciechowa - Chodnik w Niechłodzie - 2006


W ramach "Programu poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego na drogach powiatowych" zbudowano chodnik długości 530 metrów w Niechłodzie. Koszty zadania wyniosły nieco ponad 70 000 złotych. W drodze przetargu wykonawcą robót zostało Przedsiębiorstwo Drogowo Transportowe "DROGTRANZ" z Góry.
więcej...


<<<  -  1  2  3  4  5  6  -  >>>

o nas | drogi | komunikaty | przetargi | wnioski | kontakt