przetargi

ZAPYTANIE OFERTOWE dotyczące Studium wykonalności na zadanie „Budowa sieci połączeń dróg dla rowerów w Gminie Osieczna, Lipno i Rydzyna"

więcej :.

ZAPYTANIE OFERTOWE dotyczące Studium wykonalności na zadanie "Budowa i przebudowa drogi powiatowej nr 3903P na odcinku od drogi wojewódzkiej 305 do węzła drogi S-5- Nietążkowo

więcej :.
kontakt

Zarząd Dróg Powiatowych
Pl. Kościuszki 4
64-100 Leszno
tel. fax 65 525-69-80, 525-69-79

 drogi

Przebudowa drogi powiatowej nr 4801P na odcinku droga krajowa nr 5- Dąbcze

 

Przetarg na tą inwestycję ogłoszona w dniu 10.02.2016 r. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma STRABAG Sp. z o. o., ul. Rydzyńska nr 24a, 64-125 Poniec na kwotę 3 258 214.06 zł brutto.  Umowę z wykonawcą podpisano w dniu 01.03.2016 r., a termin realizacji wykonania zadania ustalono do dnia 31.08.2016 r.

W ramach tego zadania wykonaliśmy:

- poszerzenie drogi do 6m wraz z wzmocnieniem krawędzi jezdni,

- wykonaliśmy odwodnienie drogi przez pobudowanie kanalizacji deszczowej i drenażu,

- budowę 2,4 km ciągu pieszo- rowerowego o szerokości 2,5m,

- przebudowaliśmy wjazdy na posesję, przepusty drogowe, miejsca postojowe,

- zbudowaliśmy zatokę autobusową,

- ułożyliśmy nową nawierzchnię z masy asfaltowej,

- wykonaliśmy oznakowanie poziome i pionowe.

Zadanie to zostało dofinansowane z dotacji budżetu państwa w kwocie 1629 107 zł, ze środków Gminy Rydzyna – 600 000 zł oraz Miasta Leszna – 500 000 zł. 

 

 

Remont chodników w ciągu drogi powiatowej na terenie Gminy Rydzyna

 

Przetarg na tą inwestycję ogłoszono 18.02.2016 r. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe Ogólnobudowlane WILER-BUD, Nowa Wieś 28, 64-130 Rydzyna na kwotę 112 738,54 zł brutto ( Kłoda- 13 888,42 zł brutto, Robczysko- 33 483zł brutto, Rydzyna ul. Rzeczpospolitej- 65 367,12 zł brutto).  Umowę z wykonawcą podpisano w dniu 15.03.2016 r., a termin realizacji wykonania zadania ustalono na okres 60 dni.

W ramach tego zadania:

- przebudowaliśmy 20 m bieżących chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 4779P w miejscowości Kłoda,

- przebudowaliśmy ok. 120 m bieżących chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 4801P w miejscowości Robczysko,

- przebudowaliśmy 300 m bieżących chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 4803P w miejscowości Rydzyna (ul. Rzeczypospolitej).

Zadanie to zostało dofinansowane ze środków Gminy Rydzyna w kwocie 56 370 zł. 

 

 

Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 4765P w miejscowości Długie Stare (ul. Wiosenna)- I etap oraz budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 4801P w miejscowości Tworzanice

 

Przetarg na inwestycję ogłoszono w dniu 19.02.2016 r. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe Ogólnobudowlane WILER-BUD, Nowa Wieś 28, 64-130 Rydzyna na kwotę 152 128,74 zł brutto (Tworzanice- 46 393,14zł brutto, Długie Stare- 105 735,60zł brutto). Umowę z wykonawcą podpisano w dniu 16.03.2016 r., a termin realizacji wykonania zadania ustalono na okres 90 dni.

W ramach tego zadania:

- przebudowaliśmy w etapie I ponad 500 m bieżących chodnika w miejscowości Długie Stare

- wybudowaliśmy ponad 100 m bieżących chodnika w miejscowości Tworzanice.

Zadanie to zostało dofinansowane ze środków Gminy Święciechowa w kwocie 75 000 zł.

 

 

Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 4765P w miejscowości Długie Stare (ul. Wiosenna)- II etap

 

Przetarg na inwestycję ogłoszono w dniu 28.06.2016 r. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe Ogólnobudowlane WILER-BUD, Nowa Wieś 28, 64-130 Rydzyna na kwotę 122 024,00zł brutto. Umowę z wykonawcą podpisano w dniu 26.07.2016 r., a termin realizacji wykonania zadania ustalono do dnia 30.09.2016 r.

W ramach tego zadania:

- przebudowaliśmy w II etapie ponad 500 m bieżących chodnika

 

 

Przebudowa drogi powiatowej w miejscowości Górka Duchowna

 

I etap (800 m bieżących)

Przetarg na inwestycję ogłoszono w dniu 28.06.2016 r. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma Przedsiębiorstwo „DROGBUD”- Gostyń Sp. z o.o. na kwotę  240 526,50zł brutto. Umowę z wykonawcą podpisano w dniu 08.07.2016 r., a termin realizacji wykonania zadania ustalono do dnia 30.09.2016 r.

 

II etap (600 m bieżących)

Przetarg na inwestycję ogłoszono w dniu 15.07.2016r. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma Przedsiębiorstwo Dróg i Ulic Leszno Sp. z o.o., ul. Bema 33, 64-100 Leszno na kwotę 133 079,85zł brutto. Umowę z wykonawcą podpisano w dniu 28.07.2016r., a termin realizacji inwestycji zadania ustalono do dnia 30.09.2016r.

W ramach tego zadania wykonaliśmy:

- ok. 9000 bieżących nowej konstrukcji nawierzchni jezdni.

Zadanie to zostało dofinansowane ze środków Gminy Lipno w kwocie 100 000 zł.

 

 

Remont chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 4764P w miejscowości Święciechowa (ul. Szkolna, ul. Ułańska, ul. Wolności)

Przetarg na inwestycję ogłoszono w dniu 08.07.2016 r. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe Ogólnobudowlane WILER-BUD, Nowa Wieś 28, 64-130 Rydzyna na kwotę 184 701,29zł brutto. Umowę z wykonawcą podpisano w dniu 27.07.2016 r., a termin realizacji wykonania zadania ustalono do dnia 31.08.2016 r.

W ramach tego zadania:

- przebudowaliśmy ok. 1500 m bieżących chodnika.

Zadanie to zostało dofinansowane ze środków Gminy Święciechowa w kwocie 155 0100 zł oraz Powiatu Leszczyńskiego - 47 433zł. Dodatkowo Powiat Leszczyński zakupił materiał na kwotę 30 460 zł. 

 

 

Remonty chodników na terenie Gminy Osieczna (Drzeczkowo, Dobramyśl, Osieczna)

Przetarg na inwestycję ogłoszono w dniu 01.08.2016 r. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma Kompleksowe Roboty Ziemne i Ogólnobudowlane Michał Smektała, ul. Kutrzeby 18, 64-115 Święciechowa na  kwotę 184 701,29zł brutto (Drzeczkowo- 23 403,21zł brutto, Dobramyśl- 33 301,02zł brutto, Osieczna- 18 463,53zł brutto). Umowę z wykonawcą podpisano w dniu 10.08.2016 r., a termin realizacji wykonania zadania ustalono do dnia 15.10.2016 r.

W ramach tego zadania:

- przebudowaliśmy 70 m bieżących chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 4778P w m. Drzeczkowo,

- przebudowaliśmy ok. 330 m bieżących chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 4791P w m. Dobramyśl,

- przebudowaliśmy 70 m bieżących chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 4791P w m. Osieczna.

 Zadanie zostało dofinansowane ze środkw Gminy Osieczna w kwocie 100 000 zł. 

 

 

 

Gmina Święciechowa - Zakończono przebudowę drogi między Lesznem a Jezierzycami Kościelnymi wraz z budową obwodnicy Święciechowy - 2006


W 2006 roku zakończono przebudowę drogi między Lesznem a Jezierzycami Kościelnymi wraz z budową obwodnicy święciechowy. Uroczyste oficjalne otwarcie nowej drogi nastąpiło 22 września. Przedsięwzięcie było realizowane w ramach projektu PHARE SSG 2003 "Wzmocnienie atrakcyjności inwestycyjnej i turystycznej Powiatu Leszczyńskiego poprzez
więcej...

Gmina Rydzyna - Próg zwalniający w pobliżu Szkoły Podstawowej - 2006


Na terenie miasta Rydzyna przeprowadzono jeszcze jedną inwestycję drogową. W pobliżu siedziby Szkoły Podstawowej pojawił się w tym roku podwójny próg zwalniający. Kosztował ponad 6300 złotych. Zbudowało go Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe Ogólnobudowlane "Wiler-Bud" z Kąkolewa.
więcej...

Gmina Rydzyna - Kolejne 200 metrów ciągu pieszo-rowerowego Kłoda-Moraczewo - 2006


W 2006 roku zrealizowano kolejne 200 metrów ciągu pieszo-rowerowego Kłoda-Moraczewo. Na realizację całej inwestycji potrzeba było nieco ponad 467000 złotych. Zarząd Dróg Powiatowych pokrył koszty w wysokości około 367000 złotych. Pozostałą część sfinansowała Gmina Rydzyna. W pierwszym etapie za wykonanie robót odpowiedzialne
więcej...

Gmina Osieczna - Nowy chodnik w Osiecznej wzdłuż ulicy śmigielskiej - 2006


W 2006 roku powstał również nowy chodnik. Zbudowano go w Osiecznej wzdłuż ulicy śmigielskiej - wylotowej w kierunku Lipna. Długość wynosi 235 metrów. Inwestycja pochłonęła 59500 złotych. Z budżetu Powiatu Leszczyńskiego przeznaczono 34 500 złotych na ten cel. Wykonanie robót zostało powierzone Firmie Handlowo-Usługowej "Bruk-Land"
więcej...

Gmina Osieczna - Remont chodnika w miejscowości Popowo Wonieskie - 2006


Wykonano remont chodnika w miejscowości Popowo Wonieskie. Prace w tej wsi ruszyły w 2005 roku. Wyremontowano wówczas odcinek długości 200 metrów. Kontynuacja nastąpiła w bieżącym roku. Wynikiem jest dalsze 130 metrów . zmodernizowanego chodnika. W pierwszym etapie wykonawstwem robót zajmowało się Przedsiębiorstwo
więcej...

Gmina Osieczna - utrwalenie nawierzchni na drodze między Osieczną a Berdychowem - 2006


W 2006r wśród inwestycji, zrealizowanych na terenie Gminy Osieczna, znalazło się powierzchniowe utrwalenie nawierzchni na drodze między Osieczną a Berdychowem długości 3,0 km. Sfinansowane przez Powiat Leszczyński. Przeznaczono na to w sumie prawie 115 000 złotych. Wykonawcą robót była firma "Bitupol" z Warszawy.
więcej...

Gmina Lipno - Remont chodników w Górce Duchownej - 2006


W 2006 roku na terenie gminy wykonanano remont chodników w Górce Duchownej. Jeden nich prowadzi wzdłuż głównej wiejskiej drogi od kościoła do skrzyżowania z drogą w kierunku Sulejewa. Ten odcinek ma długość 200 metrów. Drugi wyremontowany chodnik długości 240 metrów znajduje się przy drodze, prowadzącej do
więcej...

Gmina Krzemieniewo - Drobnin - Mierzejewo - 2006


W 2006 roku rozpoczęto budowę drogi dla rowerów i pieszych, która połączy miejscowości Drobnin z Mierzejewem. Zrealizowany pierwszy etap przedsięwzięcia o długości 420 metrów. Wykonawcą robót było Przedsiębiorstwo Drogowo-Melioracyjne "Drogomel" z Góry. Koszty w wysokości prawie 310 000 złotych Powiat
więcej...

Gmina Krzemieniewo - Karchowo - 2006


W miejscowości Karchowo powstały trzy progi zwalniające. Wykonawca robót było Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe Ogólnobudowlane "Wiler-Bud" z Kąkolewa. Zadanie kosztowało około 25 000 złotych. Wykonano przebudowę mostu na przepust w miejscowości Krzemieniewo. Wykonane prace to pierwszy etap przebudowy
więcej...

Gmina Krzemieniewo - Bojanice - Siemowo - 2006


Jeszcze jedną inwestycją, zrealizowaną na terenie Gminy Krzemieniewo, był remont drogi z Bojanic do Siemowa. Polegał na przedłużeniu istniejącej nawierzchni asfaltowej o dalsze 364 metry. Przedsięwzięcie w całości sfinansowała Gmina Krzemieniewo. Wykonawstwem zajęło się Przedsiębiorstwo Drogowe "Drogbud" z Gostynia.
więcej...


<<<  -  1  2  3  4  5  6  -  >>>

o nas | drogi | komunikaty | przetargi | wnioski | kontakt