przetargi

ZAPYTANIE OFERTOWE dotyczące Studium wykonalności na zadanie „Budowa sieci połączeń dróg dla rowerów w Gminie Osieczna, Lipno i Rydzyna"

więcej :.

ZAPYTANIE OFERTOWE dotyczące Studium wykonalności na zadanie "Budowa i przebudowa drogi powiatowej nr 3903P na odcinku od drogi wojewódzkiej 305 do węzła drogi S-5- Nietążkowo

więcej :.
kontakt

Zarząd Dróg Powiatowych
Pl. Kościuszki 4
64-100 Leszno
tel. fax 65 525-69-80, 525-69-79

 drogi

Przebudowa drogi powiatowej nr 4801P na odcinku droga krajowa nr 5- Dąbcze

 

Przetarg na tą inwestycję ogłoszona w dniu 10.02.2016 r. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma STRABAG Sp. z o. o., ul. Rydzyńska nr 24a, 64-125 Poniec na kwotę 3 258 214.06 zł brutto.  Umowę z wykonawcą podpisano w dniu 01.03.2016 r., a termin realizacji wykonania zadania ustalono do dnia 31.08.2016 r.

W ramach tego zadania wykonaliśmy:

- poszerzenie drogi do 6m wraz z wzmocnieniem krawędzi jezdni,

- wykonaliśmy odwodnienie drogi przez pobudowanie kanalizacji deszczowej i drenażu,

- budowę 2,4 km ciągu pieszo- rowerowego o szerokości 2,5m,

- przebudowaliśmy wjazdy na posesję, przepusty drogowe, miejsca postojowe,

- zbudowaliśmy zatokę autobusową,

- ułożyliśmy nową nawierzchnię z masy asfaltowej,

- wykonaliśmy oznakowanie poziome i pionowe.

Zadanie to zostało dofinansowane z dotacji budżetu państwa w kwocie 1629 107 zł, ze środków Gminy Rydzyna – 600 000 zł oraz Miasta Leszna – 500 000 zł. 

 

 

Remont chodników w ciągu drogi powiatowej na terenie Gminy Rydzyna

 

Przetarg na tą inwestycję ogłoszono 18.02.2016 r. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe Ogólnobudowlane WILER-BUD, Nowa Wieś 28, 64-130 Rydzyna na kwotę 112 738,54 zł brutto ( Kłoda- 13 888,42 zł brutto, Robczysko- 33 483zł brutto, Rydzyna ul. Rzeczpospolitej- 65 367,12 zł brutto).  Umowę z wykonawcą podpisano w dniu 15.03.2016 r., a termin realizacji wykonania zadania ustalono na okres 60 dni.

W ramach tego zadania:

- przebudowaliśmy 20 m bieżących chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 4779P w miejscowości Kłoda,

- przebudowaliśmy ok. 120 m bieżących chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 4801P w miejscowości Robczysko,

- przebudowaliśmy 300 m bieżących chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 4803P w miejscowości Rydzyna (ul. Rzeczypospolitej).

Zadanie to zostało dofinansowane ze środków Gminy Rydzyna w kwocie 56 370 zł. 

 

 

Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 4765P w miejscowości Długie Stare (ul. Wiosenna)- I etap oraz budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 4801P w miejscowości Tworzanice

 

Przetarg na inwestycję ogłoszono w dniu 19.02.2016 r. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe Ogólnobudowlane WILER-BUD, Nowa Wieś 28, 64-130 Rydzyna na kwotę 152 128,74 zł brutto (Tworzanice- 46 393,14zł brutto, Długie Stare- 105 735,60zł brutto). Umowę z wykonawcą podpisano w dniu 16.03.2016 r., a termin realizacji wykonania zadania ustalono na okres 90 dni.

W ramach tego zadania:

- przebudowaliśmy w etapie I ponad 500 m bieżących chodnika w miejscowości Długie Stare

- wybudowaliśmy ponad 100 m bieżących chodnika w miejscowości Tworzanice.

Zadanie to zostało dofinansowane ze środków Gminy Święciechowa w kwocie 75 000 zł.

 

 

Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 4765P w miejscowości Długie Stare (ul. Wiosenna)- II etap

 

Przetarg na inwestycję ogłoszono w dniu 28.06.2016 r. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe Ogólnobudowlane WILER-BUD, Nowa Wieś 28, 64-130 Rydzyna na kwotę 122 024,00zł brutto. Umowę z wykonawcą podpisano w dniu 26.07.2016 r., a termin realizacji wykonania zadania ustalono do dnia 30.09.2016 r.

W ramach tego zadania:

- przebudowaliśmy w II etapie ponad 500 m bieżących chodnika

 

 

Przebudowa drogi powiatowej w miejscowości Górka Duchowna

 

I etap (800 m bieżących)

Przetarg na inwestycję ogłoszono w dniu 28.06.2016 r. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma Przedsiębiorstwo „DROGBUD”- Gostyń Sp. z o.o. na kwotę  240 526,50zł brutto. Umowę z wykonawcą podpisano w dniu 08.07.2016 r., a termin realizacji wykonania zadania ustalono do dnia 30.09.2016 r.

 

II etap (600 m bieżących)

Przetarg na inwestycję ogłoszono w dniu 15.07.2016r. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma Przedsiębiorstwo Dróg i Ulic Leszno Sp. z o.o., ul. Bema 33, 64-100 Leszno na kwotę 133 079,85zł brutto. Umowę z wykonawcą podpisano w dniu 28.07.2016r., a termin realizacji inwestycji zadania ustalono do dnia 30.09.2016r.

W ramach tego zadania wykonaliśmy:

- ok. 9000 bieżących nowej konstrukcji nawierzchni jezdni.

Zadanie to zostało dofinansowane ze środków Gminy Lipno w kwocie 100 000 zł.

 

 

Remont chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 4764P w miejscowości Święciechowa (ul. Szkolna, ul. Ułańska, ul. Wolności)

Przetarg na inwestycję ogłoszono w dniu 08.07.2016 r. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe Ogólnobudowlane WILER-BUD, Nowa Wieś 28, 64-130 Rydzyna na kwotę 184 701,29zł brutto. Umowę z wykonawcą podpisano w dniu 27.07.2016 r., a termin realizacji wykonania zadania ustalono do dnia 31.08.2016 r.

W ramach tego zadania:

- przebudowaliśmy ok. 1500 m bieżących chodnika.

Zadanie to zostało dofinansowane ze środków Gminy Święciechowa w kwocie 155 0100 zł oraz Powiatu Leszczyńskiego - 47 433zł. Dodatkowo Powiat Leszczyński zakupił materiał na kwotę 30 460 zł. 

 

 

Remonty chodników na terenie Gminy Osieczna (Drzeczkowo, Dobramyśl, Osieczna)

Przetarg na inwestycję ogłoszono w dniu 01.08.2016 r. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma Kompleksowe Roboty Ziemne i Ogólnobudowlane Michał Smektała, ul. Kutrzeby 18, 64-115 Święciechowa na  kwotę 184 701,29zł brutto (Drzeczkowo- 23 403,21zł brutto, Dobramyśl- 33 301,02zł brutto, Osieczna- 18 463,53zł brutto). Umowę z wykonawcą podpisano w dniu 10.08.2016 r., a termin realizacji wykonania zadania ustalono do dnia 15.10.2016 r.

W ramach tego zadania:

- przebudowaliśmy 70 m bieżących chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 4778P w m. Drzeczkowo,

- przebudowaliśmy ok. 330 m bieżących chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 4791P w m. Dobramyśl,

- przebudowaliśmy 70 m bieżących chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 4791P w m. Osieczna.

 Zadanie zostało dofinansowane ze środkw Gminy Osieczna w kwocie 100 000 zł. 

 

 

 

Popowo Wonieskie - 2004


aleria zdjęć z robót wykonywanych przez Obwód Drogowy remont nawierzchni (poszerzenie) w ciągu drogi powiatowej nr 21 104 w Popowie Wonieskim na długości 550 mb
więcej...

Październik 2004 - Osieczna


W miesiącu październiku 2004r. wykonano remont chodnika w ciągu ulic Kościuszki i Leszczyńska w Osiecznej na długości 476 mb na wartość 38 951,00 zł, gdzie koszty Urzędu Miasta i Gminy Osieczna wyniosą 34 000 zł, a ZDP w Lesznie 4 951,00 zł. Wykonawcą robót jest Przedsiębiorstwo Drogowo-Melioracyjne "DROGOMEL"
więcej...

Październik 2004 - Krzemieniewo


W miesiącu październiku 2004r. ze środków Urzędu Gminy Krzemieniewo rozpoczęto przebudowe drogi powiatowej nr 21 244 odc. Oporowo - Oporówko na długości 1,388 km polegająca na wykonaniu poszerzenia jezdni. I etap zadania obejmuje odcinek o długości 350 mb, a wykonawcą robót będzie NCC Industri Polska
więcej...

Wrzesień 2004 - Rydzyna


W miesiącu wrześniu 2004r. wspólnie z Urzędem Miasta i Gminy Rydzyna wybudowano zatokę autobusową na ul. Rzeczypospolitej w Rydzynie na wartość 46 306,50 zł, gdzie koszty Urzędu Miasta i Gminy Rydzyna wyniosły 18 522,60 zł, a ZDP Leszno 27 783,90 zł. Wykonawcą robót było Przedsiębiorstwo Drogowo-Melioracyjne
więcej...

Sierpień 2004 - Krzemieniewo


W miesiącu sierpniu 2004r. wspólnie z Urzędem Gminy Krzemieniewo zakończono budowę drogi powiatowej nr 21 241 Karchowo - Belęcin w m. Belęcin na długości 417 mb. Roboty polegały na wykonaniu odwodnienia drogi oraz budowie ciągu pieszo- rowerowego na łączną wartość 205 275,60 zł w tym 50% dofinansowanie z Urzędu Gminy
więcej...

Lipiec sierpień 2004 - Sulejewo


Na przełomie miesiąca lipca i sierpnia 2004r. wykonano pojedyncze powierzchniowe utrwalenie drogi powiatowej nr 21 227 Radomicko - Popowo Wonieskie odc. Ratowice - Sulejewo dł. 1,0 km oraz drogi powiatowej nr 21 139 Sulejewo - Olszewo - granica ZDP Leszno odc. Sulejewo - granica ZDP Leszno długości 1,6 km na łączną wartość
więcej...

Sierpień 2004 - Kąkolewo


W miesiącu sierpniu 2004r. wspólnie z Urzędem Miasta i Gminy Osieczna wykonano remont chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 21 235 w Kąkolewie na długości 395 mb na kwotę 43 859,55 zł, gdzie koszty Urzędu Miasta i Gminy Osieczna wyniosły 34 000,00 zł, a ZDP Leszno 9 859,55 zł. Wykonawcą robót było Przedsiębiorstwo
więcej...

Czerwiec 2004 - WŁOSZAKOWICE


W miesiącu czerwcu 2004r. wspólnie z Urzędem Gminy we Włoszakowicach na ul.Powstańców Wlkp.we Włoszakowicach w ciągu drogi powiatowej nr 21 115 wykonano kanalizację deszczową. Wykonawcą robót jest Przedsiębiorstwo Transportowo-Handlowo-Usługowe "PRAMAS" sp. z o. o. w Lesznie.
więcej...

Czerwiec 2004 - PRZYBIŃ


W miesiącu czerwcu 2004r. zakończono przebudowę drogi powiatowej nr 21 248 w Przybiniu na długości 670 mb na kwotę brutto 454 661,06 zł, w tym 50% kwoty netto dofinansowania z funduszu SAPARD. Generalnym wykonawcą robót było Przedsiębiorstwo Dróg i Ulic "Drogi-Ulice" sp. z o. o. w Lesznie. PRZYBIŃ
więcej...

Kwiecień 2004 - DROBNIN


więcej...


<<<  -  1  2  3  4  5  6  -  >>>

o nas | drogi | komunikaty | przetargi | wnioski | kontakt