przetargi

ZAPYTANIE OFERTOWE dotyczące Studium wykonalności na zadanie „Budowa sieci połączeń dróg dla rowerów w Gminie Osieczna, Lipno i Rydzyna"

więcej :.

ZAPYTANIE OFERTOWE dotyczące Studium wykonalności na zadanie "Budowa i przebudowa drogi powiatowej nr 3903P na odcinku od drogi wojewódzkiej 305 do węzła drogi S-5- Nietążkowo

więcej :.
kontakt

Zarząd Dróg Powiatowych
Pl. Kościuszki 4
64-100 Leszno
tel. fax 65 525-69-80, 525-69-79

 komunikaty

Zarząd Dróg Powiatowych w Lesznie informuje, iż od dnia 22.06.2020 r. nastąpi wyłączenie z ruchu drogowego

drogi powiatowej nr 4769P w m. Lipno (ulica Powstańców Wielkopolskich).

Objazd do Smyczyny i Błotkowa wyznaczono przez Mórkowo. 

W związku z powyższym prosimy kierujących pojazdami o stosowanie się do zmienionej organizacji ruchu drogowego.

Za powyższe utrudnienia przepraszamy.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zarząd Dróg Powiatowych w Lesznie informuje, iż w związku z koniecznością przeprowadzenia robót budowlanych

w dniach od 15.06.2020 r. do 14.08.2020 r. zostanie zamknięty przejazd w ciągu drogi powiatowej nr 4799P w m. Kłoda.

Zalecany objazd:


Za powyższe utrudnienia przepraszamy.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zarząd Dróg Powiatowych w Lesznie informuje, iż w związku z koniecznością przeprowadzenia robót budowlanych

w dniach od 01.06.2020 r. do 31.08.2020 r. zostanie zamknięty przejazd drogowo-kolejowy w m. Wilkowice - ul. Mórkowska.

Zalecany objazd:

 

 

Za powyższe utrudnienia przepraszamy. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zarząd Dróg Powiatowych w Lesznie informuje, iż w związku z koniecznością przeprowadzenia robót budowlanych

w dniach od 20.05.2020 r. do 27.05.2020 r. zostanie zamknięty przejazd drogowo-kolejowy w m. Lipno - ul. Dworcowa.

Zalecany objazd:

Za powyższe utrudnienia przepraszamy. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zarząd Dróg Powiatowych w Lesznie informuje, iż w związku z remontem drogi powiatowej nr 4803P - ul. Rzeczypospolitej

w Rydzynie nastąpią utrudnienia w ruchu pojazdów na odcinku o długości 300 m od rynku w stronę Kłody od dnia 18.05.2020 r.

przez okres 2 tygodni. 

Za powyższe utrudnienia przepraszamy. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 Zarząd Dróg Powiatowych w Lesznie bez bezpośredniej obsługi mieszkańców


Informujemy, że w związku z wprowadzeniem na obszarze Polski stanu zagrożenia epidemicznego, od poniedziałku

16 marca br. do odwołania w Zarządzie Dróg Powiatowych w Lesznie, nie będzie prowadzona bezpośrednia obsługa klientów.

Urząd jest czynny, ale zostaje zamknięty dla osób niebędących jego pracownikami.


W ważnych sprawach prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy. Wszystkie najważniejsze telefony i adresy mailowe znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej.

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 Zarząd Dróg Powiatowych w Lesznie informuje, iż w związku z koniecznością przeprowadzenia robót budowlanych

w dniach od 09.12.2019 r. do 18.12.2019 r. zostanie zamknięty przejazd kolejowy w m. Górka Duchowna.

Zalecany objazd:

Za powyższe utrudnienia przepraszamy.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zarząd Dróg Powiatowych w Lesznie informuje, iż od 3 grudnia 2019 roku do 6 grudnia 2019 roku w związku

z układaniem warstwy ścieralnej asfaltu w Święciechowie nastąpią duże utrudnienia w ruchu drogowym,

polegające na zamknięciu części drogi powiatowej nr 4760P  - ulicy Leszczyńskiej oraz ulicy Święciechowskiej

na odcinku od ronda przy wiadukcie drogi ekspresowej S5 od strony Leszna  do ronda przy zjeździe

na Wilkowice i Włoszakowice.

Zalecany objazd Świeciechowy łącznicami drogi ekspresowej S5.

Za powyższe utrudnienia przepraszamy.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zarząd Dróg Powiatowych w Lesznie informuje, iż od dnia 12.11.2019 r.  na około dwa tygodnie zamknięto przejazd kolejowy

w Kłodzie. Remont na linii kolejowej wykonuje Spółka Torpol S.A.

Do chwili zakończenia robót dla pojazdów wprowadzono objazd przez Czerninę, Kaczkowo, piesi mogą korzystać z kładki.

Za powyższe utrudnienia przepraszamy.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zarząd Dróg Powiatowych w Lesznie informuje, iż w związku z przebudową drogi powiatowej nr 4760P w m. Święciechowa od dnia

07.11.2019 r do dnia 14.12.2019 r.  nastąpią utrudnienia w ruchu pojazdów na odcinku od ronda przy wiadukcie drogi ekspresowej

S5 od strony Leszna  do ronda przy zjeździe na Wilkowice i Włoszakowice.

Zalecany objazd Świeciechowy łącznicami drogi ekspresowej S5.

Za powyższe utrudnienia przepraszamy.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zarząd Dróg Powiatowych w Lesznie informuje, iż w związku z przebudową drogi powiatowej nr 4800P na odcinku Dąbcze - Nowa Wieś

Kąkolewo  nastąpi przedłużenie całkowitego zamknięcia odcinka drogi od skrzyżowania z drogą powiatową w m. Nowa Wieś do Szkoły

Podstawowej w m. Dąbcze oraz od m. Nowa Wieś do m. Kąkolewo do dnia 18.11.2019 r. 

Zalecany objazd wyznaczono przez: Dąbcze-Leszno-Nowa Wieś oraz Dąbcze-Tworzanice-Robczysko-Pawłowice-Nowa Wieś.

Za powyższe utrudnienia przepraszamy.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zarząd Dróg Powiatowych w Lesznie informuje, iż od dnia 21.10.2019 r.  na około dwa tygodnie zamknięto przejazd kolejowy

w Kłodzie. Remont na linii kolejowej wykonuje Spółka Torpol S.A.

Do chwili zakończenia robót dla pojazdów wprowadzono objazd przez Czerninę, Kaczkowo, piesi mogą korzystać z kładki.

Za powyższe utrudnienia przepraszamy.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Zarząd Dróg Powiatowych w Lesznie informuje, iż w związku z pracami przy budowie drogi ekspresowej S5 zostanie zamknięty odcinek drogi
 
powiatowej nr 4757P Radomicko – Targowisko do dnia 28.10.2019 r.
 
Wykonawca inwestycji wprowadzi objazdy do Targowiska przez Lipno,Żakowo i Górkę Duchowną.
 
Za powyższe utrudnienia przepraszamy.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Zarząd Dróg Powiatowych w Lesznie informuje, iż w związku z przebudową drogi powiatowej nr 4800P na odcinku Dąbcze - Nowa Wieś

Kąkolewo  nastąpi przedłużenie całkowitego zamknięcia odcinka drogi od skrzyżowania z drogą powiatową w m. Nowa Wieś do Szkoły

Podstawowej w m. Dąbcze oraz od m. Nowa Wieś do m. Kąkolewo do dnia 31.10.2019 r. 

Zalecany objazd wyznaczono przez: Dąbcze-Leszno-Nowa Wieś oraz Dąbcze-Tworzanice-Robczysko-Pawłowice-Nowa Wieś.

Za powyższe utrudnienia przepraszamy.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zarząd Dróg Powiatowych w Lesznie informuje, iż w związku z pracami przy budowie drogi ekspresowej S5 od dnia 02.10.2019r.

zostanie zamknięty na okres dwóch tygodni odcinek drogi powiatowej nr 4757P Radomicko – Targowisko. 

Wykonawca inwestycji wprowadzi objazdy do Targowiska przez Lipno, Żakowo i Górkę Duchowną.

Za powyższe utrudnienia przepraszamy.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zarząd Dróg Powiatowych w Lesznie informuje, iż w związku z budową sieci kanalizacji sanitarnej oraz wymianą sieci wodociągowej

w Krzycku Wielkim nastąpi przedłużenie terminu całkowitego zamknięcia drogi powiatowej ul. Prymasa A. Krzyckiego na odcinku od

skrzyżowania z drogą gminną (ul. Górnego) do skrzyżowania z ul. Kaczmarka w dniach od 18.09.2019 r. do 28.09.2019 r. 

Ponadto informujemy, że ze względu na prowadzone roboty drogowe od dnia 25.09.2019 r. do 28.09.2019 r. nastąpi

całkowite zamknięcie drogi powiatowej w Sądzi (od skrzyżowania przy posesji nr 19 do granicy miejscowości Sądzia). 

Za powyższe utrudnienia przepraszamy.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zarząd Dróg Powiatowych w Lesznie informuje, iż w związku z przebudową drogi powiatowej nr 4759P w m. Krzycko Wielkie 

od dnia 12.09.2019 r. do 17.09.2019 r. nastąpi całkowite zamknięcie dla ruchu drogowego odcinka drogi (ul. Prymasa A.Krzyckiego)

od skrzyżowania z ul. Mórkowską do skrzyżowania z ul. Osiedle 700-lecia.

Zalecany objazd z kierunku Śmigla wyznaczono przez: Bukówiec Górny - Włoszakowice -Jezierzyce Kościelne - Gołanice - Krzycko

Małe, z kierunku Leszna : Gołanice - Jezierzyce Kościelne - Włoszakowice - Bukówiec Górny.

Za powyższe utrudnienia przepraszamy.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zarząd Dróg Powiatowych w Lesznie informuje, iż w związku z przebudową drogi powiatowej nr 4800P na odcinku Dąbcze - Nowa Wieś

Kąkolewo od dnia 10.09.2019 r. do 11.10.2019 r. nastąpi całkowite zamknięcie odcinka drogi Dąbcze - Nowa Wieś. Zakres zamknięcia

obejmuje odcinek drogi od skrzyżowania z drogą powiatową w m. Nowa Wieś do Szkoły Podstawowej w m. Dąbcze. 

Zalecany objazd wyznaczono przez: Dąbcze-Leszno-Nowa Wieś oraz Dąbcze-Tworzanice-Robczysko-Pawłowice-Nowa Wieś.

Ponadto informujemy, iż planowane rozpoczęcie prac na drugim etapie robót od m. Nowa Wieś do m. Kąkolewo i wyłączenie z ruchu

drogowego tego odcinka nastąpi 18.09.2019r.

Za powyższe utrudnienia przepraszamy.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zarząd Dróg Powiatowych w Lesznie informuje, iż w związku z przebudową drogi powiatowej nr 4800P na odcinku Dąbcze - Nowa Wieś -

Kąkolewo od dnia 20.08.20109 r. do 10.09.2019 r. nastąpi całkowite zamknięcie odcinka drogi Dąbcze - Nowa Wieś. Zakres zamknięcia

obejmuje odcinek drogi od skrzyżowania z ulicą Leśną przed posesją nr 66 w m. Dąbcze do posesji nr 20a w m. Nowa Wieś. 

Zalecany objazd wyznaczono przez: Dąbcze-Leszno-Nowa Wieś oraz Dąbcze-Tworzanice-Robczysko-Pawłowice-Nowa Wieś.

Za powyższe utrudnienia przepraszamy.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zarząd Dróg Powiatowych w Lesznie informuje, iż droga powiatowa nr 4770P na odcinku Lipno-Mórkowo jest już przejezdna.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zarząd Dróg Powiatowych w Lesznie informuje, iż w związku z przebudową drogi powiatowej nr 4770P na odc. Mórkowo (od skrzyżowania drogi

Lipno-Smyczyna) - Wilkowice z dniem 01.07.2019 r. ww. droga zostanie zamknięta na odcinku Lipno-Mórkowo. 

Zalecany objazd:

 

Jednocześnie informujemy, że od dnia 29.06.2019 r. droga na odcinku Mórkowo-Wilkwoice będzie przejezdna. 

Przepraszamy za powyższe utrudnienia.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zarząd Dróg Powiatowych w Lesznie informuje, iż w zwiazku z remontem przejazdu kolejowego na drodze powiatowej w m. Kłoda od dnia

14.06.2019r. godz. 19:00 do 15.06.2019r. godz. 07:00 w/w przejazd zostanie zamknięty.

Objazd wyznaczono drogą wojewódzką DW309, drogami powiatowymi:4799P i ul. Rydzyńska oraz drogami gminnymi nr 713070P i ul. Sportową. 

Przepraszamy za powyższe utrudnienia.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zarząd Dróg Powiatowych w Lesznie informuje, iż w związku z przebudową drogi powiatowej nr 4770P na odc. Mórkowo- Wilkowice

w dniach od 03.06.2019 r. do 30.06.2019 r. ww. droga zostanie zamknięta od skrzyżowania w Mórkowie do skrzyzowania w Wilkowicach.

Zalecany objazd:

Kliknij aby powiększyć

 

Przepraszamy za powyższe utrudnienia.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zarząd Dróg Powiatowych w Lesznie uprzejmie informuje, iż w dniach 25-27 maja br. na czas remontu

zostanie zamknięty przejazd kolejowy na drodze powiatowej w Kłodzie w gminie Rydzyna.

Spółka Dromo z Poznania wykona remont przejazdu kolejowego w linii Poznań - Wrocław 

w miejscowości Kłoda. Prace potrwają trzy dni - od soboty 25 maja br. do poniedziałku 27 maja br.

W dniach 25 maja br. od godz. 8:00 do poniedziałku 27 maja br. do godz. 8:00 przejazd będzie

zamknięty. Do chwili zakończenia robót wprowadzony zostanie objazd przez Kłodę, Augustowo, 

Kaczkowo, Czerninę i Tarnową Łąkę.

Następnie w dniu 27 maja br. w godz. 8:00 - 22:00 przejazd będzie zamkniety połówkowo, 

a ruch będzie sterowany ręcznie.

.........................................................................................................................................................

Zarząd Dróg Powiatowych w Lesznie uprzejmie informuije, iż w związku z zakończeniem wycinki drzew 

rosnących przy drodze  realizowaną przez Nadleśnictwo Włoszakowice), pod budowę ścieżki pieszo-rowerowej 

Włoszakowice - Krzyżowiec - Jezierzyce Kościelne - Gołanice od dnia 06.02.2019 r. nie będzie utrudnień

na przedmiotowej drodze.

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zarząd Dróg Powiatowych w Lesznie uprzejmie informuje, iż w związku z przygotowaniem terenu (wycinką drzew

rosnących przy drodze realizowaną przez Nadleśnictwo Włoszakowice), pod budowę ścieżki pieszo-rowerowej

Włoszakowice - Krzyżowiec - Jezierzyce Kościelne - Gołanice, zostanie zamknięta część drogi powiatowej 

4760P Leszno-Włoszakowice:

od godziny 8.00 do godziny 16.00 w dniachod 14.01.2019 roku do 26.01.2019 roku na odcinku od ronda

we Włoszakowicach do skrzyżowania w Krzyżowcu;

- od godziny 8.00 do godziny 16.00 w dniachod 28.01.2019 roku do 09.02.2019 roku od skrzyżowania

w Krzyżowcu do Jezierzyc Kościelnych (skrzyżowania z drogą Jezierzyce Kościelne-Zbarzewo).


Zalecany objazd zamkniętego odcinka w dniach od 14.01.2019 roku do 26.01.2019 roku z drogi powiatowej 4760P

poprzez Krzycko Małe, Krzycko Wielkie, Sądzie, Bukówiec Górny, Włoszakowice.

Zalecany objazd zamkniętego odcinka w dniach od 28.01.2019 roku do 09.02.2019 roku z drogi powiatowej 4760P

w Jezierzycach Kościelnych poprzez Zbarzewo, Krzyżowiec, Włoszakowice.

Przepraszamy za powyższe utrudnienia.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Informacja w sprawie zimowego utrzymania dróg powiatowych w sezonie zimowym 2018/2019

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zarząd Dróg Powiatowych w Lesznie informuje, iż w dniach 27.11-12.12.2018 r. w Krzycku Wielkim nastąpi zamknięcie

przejazdu kolejowego Leszno-Zbąszyń, szlak Leszno-Włoszakowice (skrzyżowanie linii kolejowej nr 359 z drogą

powiatową nr 3903P, m. Krzycko Wielkie).

Zalecany objazd wyznaczono przez Gołanice, Jezierzyce Kościelne, Krzyżowiec, Włoszakowice, Bukówiec Górny.

Za utrudnienia przepraszamy

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zarząd Dróg Powitowych w Lesznie informuje, iż w związku z koniecznością wykonywania robót kanalizacyjnych

w pasie drogi powiatowej w Krzycku Wielkim w dniach 5 – 24 listopada br. zamknięta zostanie ul. Krzyckiego, od

skrzyżowania z ulicami Górnego i Mórkowską (dojazd do spółki Werner Kenkel) do skrzyżowania z ul.Kaczmarka.

W związku z koniecznymi do wykonania pracami przejazd przez Krzycko Wielkie na tym odcinku będzie niemożliwy.

Za utrudnienia przepraszamy.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zarząd Dróg Powiatowych w Lesznie informuje, iż w związku z przebudową drogi powiatowej nr 4759P w m. Krzycko

Małe w terminie od dnia26.09.2018 r. do dnia 15.10.2018 r. nastąpi wyłączenie z ruchu drogowego (za wyjątkiem dojazdu

dla mieszkańców) przebudowanego odcinka drogi. Objazd wyznaczono przez m. Włoszakowice.

Za utrudnienia przepraszamy.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Informacja o utrudnieniach na drodze

Firma COLAS Polska Sp. z o.o. informuje o utrudnieniach w ruchu drogowym w związku z układaniem masy asfaltowej:

Włoszakowice

24.09.2018 r.    - brak przejazdu przez skrzyżowanie ul. Kurpińskiego z ul. Zachodnią;

                         - brak przejazdu przez skrzyżowanie ul. Kurpińskiego z ul. J. Otto;

25.09.2018 r.    - brak przejazdu przez skrzyżowanie ul. Kurpińskiego z ul. Dworcową;

                         - utrudnienia w ruchu drogowym przy kościele;

Wijewo

24.09.2018 r.    - utrudnienia w ruchu drogowym na skrzyżowaniu ul. Handlowej z ul. Krótką i na skrzyżowaniu ul. Handlowej z ul. Lipową

 Za powyzsze utrudnienia przepraszamy.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zarząd Dróg Powiatowych informuje, iż w związku z awarią studni kanalizacyjnych podczas prowadzonej przebudowy na drodze

powiatowej nr 4759P w m. Krzycko Małe od dnia 19.09.2018 r. do dnia 25.0918 r.nastąpi wyłączenie z ruchu drogowego odcinka

drogi od ul. Głównej 68 do końca miejscowści.

Objazd wytyczono następująco: ze skrzyżowania dróg powiatowych: Krzycko Małe, Leszno, Lipno, Śmigiel, Boguszyn, Krzycko Wielkie.

W przeciwnym kierunku analogicznie.

Za utrudnienia w ruchu przepraszamy.  

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Informacja o utrudnieniach na drodze

Firma COLAS Polska Sp. z o.o. informuje o utrudnieniach w ruchu drogowym w związku z układaniem masy asfaltowej:

Włoszakowice, ul. Kurpińskiego

17.09.2018 r. – brak przejazdu od skrzyżowania ul. Kurpińskiego z ul. J. Otto do przejazdu kolejowego;

18.09.2018 r. – utrudnienia w ruchu drogowym od kościoła do przepustu przy urzędzie gminy;

19.09.2018 r. – utrudnienia w ruchu drogowym od przepustu przy urzędzie gminy do przejazdu kolejowego;

20.09.2018 r. – brak przejazdu przy kościele

21.09.2018 r. – brak przejazdu od kościoła do przejazdu kolejowego

Wijewo, ul. Powstańców Wlkp.

19.09.2018 r. – brak przejazdu od boiska przy Przedszkolu do skrzyżowania ul. Handlowej z DW nr 305

20.09.2018 r. – brak przejazdu od boiska przy Przedszkolu do skrzyżowania ul. Handlowej z DW nr 305

22.09.2018 r. – utrudnienia w ruchu drogowym na skrzyżowaniu ul. Handlowej z ul. Krótką i na skrzyżowaniu ul. Handlowej z ul. Lipową

Za powyższe utrudnienia przepraszamy.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Informacja o utrudnieniach na drogach

W związku z układaniem masy asfaltowej przez firmę COLAS Polska Sp. z o.o. w dniu 05.09.2018r. od godz. 8:30  zostanie zamknięta

dla ruchu drogowego ulica Kurpińskiego we Włoszakowicach, na odcinku pomiędzy przejazdem kolejowym, a ul. Dworcową.

Objazd wyznaczono przez miejscowość Grotniki.

Za powyższe utrudnienia przepraszamy.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

COLAS Polska Sp z o.o. informuje o utrudnieniach w ruchu drogowym w dniach

od 03.09.2018 r. do 04.09.2018 r., w związku z układaniem masy asfaltowej na ul. Kurpińskiego we Włoszakowicach od skrzyżowania

przy kościele do Zespołu Szkół Ogólnokształcących.

Za powyższe utrudnienia przepraszamy.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

COLAS Polska Sp. z o.o. informuje o utrudnieniach w ruchu drogowym w związku z prowadzonymi pracami drogowymi: 

od dnia 31.08.2018 r. do odwołania - zamknięcie ul. Handlowej w Wijewie od skrzyżowania z ul. W. Witosa, do skrzyżowania z ul. Lipową.

Za powyższe utrudnienia przepraszamy.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zarząd Dróg Powiatowych informuje, iż w związku z awarią studni kanalizacyjnych podczas prowadzonej przebudowy na drodze powiatowej nr 4759P w m. Krzycko Małe 

od dnia 30.08.2018 r. do dnia 01.09.2018 r., nastąpi zamknięcie przejazdu przez Krzycko Małe.

Objazd wytyczono następująco: ze skrzyżowania dróg powiatowych: Krzycko Małe, Leszno, Lipno, Śmigiel, Boguszyn, Krzycko Wielkie. W przeciwnym kierunku analogicznie.

Za utrudnienia w ruchu przepraszamy.  

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zarząd Dróg Powiatowych informuje, iż w związku z remontem przejazdu kolejowego na drodze powiatowej nr 3824P  w m. Boszkowo Letnisko

od dnia 27.08.2018 r. do dnia 07.09.2018 r., nastąpi zamknięcie w/w przejazdu. 

Objazd wytyczono następująco: ze skrzyżowania dróg powiatowych 3823P i 3824P drogą 3823P do Błotnicy przez Starkowo, następnie

drogą 3821P do Przemętu, stamtąd drogą 3823P do drogi 3824P w miejscowości Bucz. W przeciwnym kierunku analogicznie.

Za utrudnienia w ruchu przepraszamy.  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Informacja o utrudnieniach na drogach 

W związku z układaniem masy asfaltowej firma COLAS Polska Sp. z o.o. informuje o utrudnieniach na następujących odcinkach dróg: 

- 06.08.2018 r. – Brenno, ul. Powstańców Wlkp. - zamknięcie drogi od km 2+039 do km 1+820 (od skrzyżowania przy kościele do lewiatana)

- 07.08.2018 – Brenno i Wijewo, ul. Powstańców Wlkp. - zamknięcie drogi od km 1+820 do km 1+000 (od lewiatana do wysokości sklepu GS w Wijewie)

- od 08.08.2018 do 10.08.2018 – Brenno i Wijewo, ul. Powstańców Wlkp. – zamknięcie drogi 

Za powyższe utrudnienia przepraszamy.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Informacja o utrudnieniach na drogach

W związku z układaniem masy asfaltowej firma COLAS Polska Sp. z o.o. informuje o utrudnieniach na następujących odcinkach dróg: 

- od 30.07.2018 r. do 31.07.2018 r. – brak przejazdu w Bukówcu Górnym pomiędzy skrzyżowaniem na Śmigiel, a stawem (od skrzyżowania

z ul. Machcińską do skrzyżowania z ul. Polną)

- od 01.08.2018 r. do 04.08.2018 r. – brak przejazdu ulicą Powstańców Wlkp. od skrzyżowania przy kościele w Brennie do wysokości Szkoły

Podstawowej w Wijewie.

Za powyższe utrudnienia przepraszamy.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Informacja o utrudnieniach na drogach

W związku z układaniem masy asfaltowej firma COLAS Polska Sp. z o.o. informuje o utrudnieniach na następujących odcinkach dróg:

- 24.07.2018 r.: od godzin porannych brak przejazdu w Bukówcu Górnym pomiędzy skrzyżowaniem na Śmigiel, a stawem (od skrzyżowania

z ul. Machcińską do skrzyżowania z ul. Polną). 

W godzinach popołudniowych brak dojazdu do Bukówca Górnego od strony Śmigla (w związku z układaniem masy asfaltowej na skrzyżowaniu

ul. Powstańców Wlkp. z ul. Machcińską).

- 25.07.2018 r.: utrudnienia na skrzyżowaniu ul. Kurpińskiego z ul. Wańskiego i Powstańców Wlkp. w Bukówcu Górnym.

- od 26.07.2018 r. do 28.07.2018 r.:  brak przejazdu w Bukówcu Górnym pomiędzy skrzyżowaniem na Śmigiel, a stawem (od skrzyżowania

z ul. Machcińską do skrzyżowania z ul. Polną).

Za powyższe utrudnienia przepraszamy.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

W dniu 04.07.2018 r.  w związku z układaniem  masy asfaltowej nastąpi wyłączenie z ruchu

odcinka od ulicy Kościelnej do ulicy Ogrodowej Brennie co skutkuje brakiem możliwości

przejazdu drogą powiatową Brenno - Zaborówiec. 

Za powyższe utrudnienia przepraszamy.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Informacja o utrudnieniach na drogach

W związku z planowanymi robotami drogowymi firma COLAS Polska Sp. z o.o. informuje o utrudnieniach na następujących odcinkach dróg:

- 29 czerwiec - Bukówiec Górny, skrzyżowanie ul. Powstańców Wielkopolskich i J. Wańskiego (wprowadzenie ruchu wahadłowego – układanie masy asfaltowej)

- 2 lipiec  - Brenno, ul. Powstańców Wielkopolskich od ul. Okrężnej do ul. Kościelnej (wyłączenie z ruchu – układanie masy asfaltowej)

- 3 lipiec - Bukówiec Górny, ul. Powstańców Wielkopolskich od skrzyżowania na Śmigiel w stronę ronda (zamknięcie drogi i skrzyżowania - kontynuacja robót)

 

Za powyższe utrudnienia przepraszamy.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zalecany objazd
w związku z zamknięciem odcinka ulicy K. Kurpińskiego w m. Włoszakowice

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

W dniach 15.06.2018 r. 18.06.2018 r. i 19.06.2018r. w związku z układaniem przez firmę COLAS

Polska Sp. z o.o. masy asfaltowej nastąpi wyłączenie z ruchu odcinka ulicy Leszczyńskiej w

Brennie: od ulicy Ogrodowej do końca miejscowości, co skutkuje brakiem możliwości przejazdu

drogą powiatową Brenno - Zaborówiec. 

Za powyższe utrudnienia przepraszamy.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

W związku z przebudową przepustu w m. Brenno w dniach od 07.06.2018 r. do 09.06.2018 r.

zostanie zamknięta droga na odcinku Zaborówiec - Brenno.

Za powyższe utrudnienia przepraszamy.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Informacja o utrudnieniach na drogach

W związku z planowanymi robotami drogowymi firma COLAS Polska Sp. z o.o. informuje o utrudnieniach na następujących odcinkach dróg:

- 4 czerwiec - Bukówiec Górny, ul. Powstańców Wielkopolskich (zamknięcie drogi od skrzyżowania z ul. Jana Wańskiego do skrzyżowania z ul. Polną)

- 5 czerwiec - Bukówiec Górny, ul. Powstańców Wielkopolskich (zamknięcie drogi od skrzyżowania z ul. Polną w stronę ronda)

- 6 czerwiec - Brenno i Wijewo, ul. Powstańców Wielkopolskich (wprowadzenie ruchu wahadłowego)

- 7 czerwiec - Brenno i Wijewo, ul. Powstańców Wielkopolskich (wprowadzenie ruchu wahadłowego)

- 8 czerwiec - Bukówiec Górny, ul. Powstańców Wielkopolskich (zamknięcie drogi - kontynuacja robót od skrzyżowania z ul. Polną w stronę ronda)

Za powyższe utrudnienia przepraszamy.

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zarząd Dróg Powiatowych w Lesznie informuje, iż zgodnie z informacją otrzymaną od

firmy COLAS POLSKA Sp. z o.o. zostaje przesunięty termin zamknięcia odcinka ulicy

Kurpińskiego w m. Włoszakowice na dzień 18.06.2018r. 

Za powyższe utrudnienia przepraszamy.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zarząd Dróg Powiatowych w Lesznie informuje, iż od dnia 4 czerwca 2018 r. zostanie

przygotowany do zamknięcia odcinek ulicy Kurpińskiego w m. Włoszakowice od

skrzyżowania z ul. Spokojną (przy kościele) do połowy parkingu przy Urzędzie

Gminy Włoszakowice w związku z przebudową drogi.

 

Zalecany objazd do miejscowości Boszkowo-Letnisko i Przemęt dla pojazdów o dopuszczalnej

masie całkowitej przekraczającej 5t wyznaczono przez Krzycko Wielkie i Śmigiel zgodnie

z zatwierdzonym TOR.

 

Za powyższe utrudnienia przepraszamy.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zarząd Dróg Powiatowych w Lesznie informuje, że w dniu 30.05.2018 rwystąpią utrudnienia

na skrzyżowaniu ulicy Powstańców Wielkopolskich z ulicą J. Wańskiego w m. Bukówiec Górny. 

 

Za powyższe utrudnienia przepraszamy

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zarząd Dróg Powiatowych w Lesznie informuje, że dnia 28.05.2018 rzostanie zamknięta ulica

Wolsztyńska w m. Włoszakowice - od ulicy Dominickiej w kierunku Zaborówca, natomiast w dniu

29.05.2018 r. wystąpią utrudnienia na skrzyżowaniu ulicy Wolsztyńskiej z ulicą Wolności

i Dominicką,

 

Za powyższe utrudnienia przepraszamy

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zarząd Dróg Powiatowych w Lesznie informuje, że dnia 25.05.2018 r. w związku z układaniem

warstwy ścieralnej zostanie zamknięta ulica Powstańców Wielkopolskich od ronda do stacji paliw

w m. Włoszakowice, natomiast w dniu 26.05.2018 r. zostanie zamknięta ulica Wolsztyńska od

skrzyżowania z ulicą Powstańców wielkopolskich do końca miejscowości.

 

Za powyższe utrudnienia przepraszamy

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zarząd Dróg Powiatowych w Lesznie informuje, że dnia 23.05.2018 r. nastąpią utrudnienia na

skrzyżowaniu ulicy Powstańców Wlkp. i ulicy Wolsztyńskiej oraz ulicy Wolsztyńskiej od ulicy

Dominickiej we Włoszakowicach, natomiast w dniu 24.05.2018 r. w związku z układaniem masy

asfaltowej nastąpią utrudnienia na ulicy Wolsztyńskiej od nadleśnictwa w stronę Zaborówca.

 

Za powyższe utrudnienia przepraszamy

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

W dniach 15 i 16 maja 2018 r. zostanie zamknięty odcinek ul. Powstańców Wielkopolskich

w Bukówcu Górnym. Od skrzyżowania z ul. Śmigielską do skrzyżowania z ul. Kurpińskiego

w związku z frezowaniem i układaniem masy asfaltowej.

Zarząd Dróg Powiatowych w Lesznie zaleca objazd przez obwodnicę Bukówca Górnego

(ul. Jana Wańskiego) do ronda i od skrzyżowania ul. Śmigielskiej z ul. Powstańców Wielkopolskich

do ronda.

Z UWAGI NA POWYŻSZE PROSI SIĘ KIERUJĄCYCH POJAZDAMI O STOSOWANIE

SIĘ DO ZMIENIONEJ ORGANIZACJI RUCHU DROGOWEGO.

 

ZA POWYŻSZE UTRUDNIENIA PRZEPRASZAMY

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zarząd Dróg Powiatowych informuje, że dnia 11.05.2018 r. zostanie zamknięty odcinek drogi

powiatowej nr 3903P w Bukówcu Górnym na ulicy Powstańców Wlkp. od skrzyżowania z ulicą

Jana Wańskeigo do skrzyżowania z ulica Machcińską z uwagi na frezowanie nawierzchni

asfaltowej.

Zalecany objazd wyznaczono przez ulicę jana Wańskiego do ronda i ulicę Powstańców

Wlkp. do skrzyżowania z ulica Machcińską.

Z UWAGI NA POWYŻSZE PROSI SIĘ KIERUJĄCYCH POJAZDAMI O STOSOWANIE

SIĘ DO ZMIENIONEJ ORGANIZACJI RUCHU DROGOWEGO.

 

ZA POWYŻSZE UTRUDNIENIA PRZEPRASZAMY.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zarząd Dróg Powiatowych informuje, że w związku z przebudową drogi powiatowej nr 3903P 

wykonywaną przez firmę COLAS Polska Sp. z o.o. na odcinku od m. Zaborówiec do 

m. Włoszakowice

nastąpią utrudnienia w ruchu drogowym związane z frezowaniem i układaniem

masy asfaltowej nawierzchni drogi od dnia 10.05.2018 r. do dnia 14.05.2018 r.

Zalecany objazd wyznaczono przez Wieleń, Olejnicę, Osłonin, Radomierz,

Starkowo, Boszkowo, Włoszakowice.

Z UWAGI NA POWYŻSZE PROSI SIĘ KIERUJĄCYCH POJAZDAMI O STOSOWANIE

SIĘ DO ZMIENIONEJ ORGANIZACJI RUCHU DROGOWEGO.

 

ZA POWYŻSZE UTRUDNIENIA PRZEPRASZAMY.

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zarząd Dróg Powiatowych informuje, że dnia 05.05.2018 r. i 09.05.2018 r. zostanie zamknięty odcinek drogi powiatowej nr 3903P od skrzyżowania z drogą gminną na Grotniki we Włoszakowicach do skrzyżowania ulicy Powstańców Wlkp. z ulicą Jana Wańskeigo przy Bukówcu Górnym.

Zalecany objazd wyznaczono przez Jezierzyce Kościelne, Krzycko Wielkie, Sądzię. 

Z UWAGI NA POWYŻSZE PROSI SIĘ KIERUJĄCYCH POJAZDAMI O STOSOWANIE

SIĘ DO ZMIENIONEJ ORGANIZACJI RUCHU DROGOWEGO.

 

ZA POWYŻSZE UTRUDNIENIA PRZEPRASZAMY.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zarząd Dróg Powiatowych informuje, że od dnia 18.04.2018 r. do 30.06.2018 r. zostanie zamknięty odcinek drogi powiatowej nr 3823P od skrzyżowania z drogą gminną na Grotniki do ul. Zachodniej we Włoszakowicach.

Zalecany objazd dla pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej nie przekraczającej 5T wyznaczono przez Dominice, powrót przez Grotniki, pozostałe pojazdy przez Bukówiec Górny, Śmigiel i odwrotnie.

Z UWAGI NA POWYŻSZE PROSI SIĘ KIERUJĄCYCH POJAZDAMI O STOSOWANIE

SIĘ DO ZMIENIONEJ ORGANIZACJI RUCHU DROGOWEGO.

 

ZA POWYŻSZE UTRUDNIENIA PRZEPRASZAMY.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zarząd Dróg Powiatowych informuje, że w związku z przebudową drogi powiatowej nr 3903P

wykonywaną przez firmę COLAS Polska Sp. z o.o. na odcinku od m.Zaborówiec do m. Brenno

nastąpią utrudnienia w ruchu drogowym związane z układaniem asfaltowej warstwy wiążącej

od dnia 09.04.2018 r. do dnia 20.04.2018 r.

Zalecany objazd wyznaczono przez Wieleń, Olejnicę, Osłonin, Radomierz,

Starkowo, Boszkowo, Włoszakowice.

Z UWAGI NA POWYŻSZE PROSI SIĘ KIERUJĄCYCH POJAZDAMI O STOSOWANIE

SIĘ DO ZMIENIONEJ ORGANIZACJI RUCHU DROGOWEGO.

 

ZA POWYŻSZE UTRUDNIENIA PRZEPRASZAMY.

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zarząd Dróg Powiatowych informuje, że w związku z przebudową drogi powiatowej nr

3903P wykonywaną przez firmę COLAS Polska Sp. z o.o. na odcinku od m.

Zaborówiec do m. Brenno nastąpi zmiana organizacji ruchu drogowego polegająca

na wyłączeniu w/w odcinka drogi z ruchu pojazdów od dnia 12.02.2018 r. do dnia

18.02.2018 r.

Objazd zamkniętej drogi wyznaczono przez Wieleń, Olejnicę, Osłonin, Radomierz,

Starkowo, Boszkowo, Włoszakowice.

Z UWAGI NA POWYŻSZE PROSI SIĘ KIERUJĄCYCH POJAZDAMI O STOSOWANIE

SIĘ DO ZMIENIONEJ ORGANIZACJI RUCHU DROGOWEGO.

 

ZA POWYŻSZE UTRUDNIENIA PRZEPRASZAMY.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Informacja w sprawie zimowego utrzymania dróg powiatowych w sesonie zimowym 2017/2018

------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------

ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH INFORMUJE, ŻE ZAKOŃCZYŁY SIĘ PRACE PRZY BUDOWIE KANALIZACJI SANITARNEJ NA DRODZE POWIATOWEJ NR 4759P W MIEJSCOWOŚCI KRZYCKO MAŁE. OD DNIA 23.10.2017 R. DROGA POWIATOWA PRZEZ WIEŚ JEST JUŻ PRZEJEZDNA.

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Informacja w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy

------------------------------------------------------------------------

Zarząd Dróg Powiatowych informuje, że w związku z przebudową drogi powiatowej nr 3903P wykonywaną przez firmę COLAS Polska Sp. z o.o. na odcinku od ronda w m. Bukówiec Górny do m. Boguszyn nastąpi zmiana organizacji ruchu drogowego polegająca na wyłączeniu w/w odcinka drogi z ruchu pojazdów od dnia 18.10.2017 r. do dnia 22.12.2017 r.

Objazd zamkniętej drogi wyznaczono przez m. Sądzia, Krzycko Wielkie, Boguszyn.

Z UWAGI NA POWYŻSZE PROSI SIĘ KIERUJĄCYCH POJAZDAMI O STOSOWANIE SIĘ DO ZMIENIONEJ ORGANIZACJI RUCHU DROGOWEGO.

ZA POWYŻSZE UTRUDNIENIA PRZEPRASZAMY.

-------------------------------------------------------------------------

Zarząd Dróg Powiatowych informuje, że w związku z przebudową drogi powiatowej nr 3903P wykonywaną przez firmę COLAS Polska Sp. z o.o. na odcinku od       m. Zaborówiec do m. Włoszakowice (skrzyżowanie z ul. Dominicką i ul. Wolności) nastąpi zmiana organizacji ruchu drogowego polegająca na wyłączeniu w/w odcinka drogi z ruchu pojazdów od dnia 18.10.2017 r. do dnia 30.12.2017 r.

Objazd zamkniętej drogi wyznaczono przez Wieleń, Olejnicę, Osłonin, Radomierz, Starkowo, Boszkowo, Włoszakowice.

Z UWAGI NA POWYŻSZE PROSI SIĘ KIERUJĄCYCH POJAZDAMI O STOSOWANIE SIĘ DO ZMIENIONEJ ORGANIZACJI RUCHU DROGOWEGO.

ZA POWYŻSZE UTRUDNIENIA PRZEPRASZAMY.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W LESZNIE INFORMUJE, ŻE W ZWIĄZKU Z BUDOWĄ KANALIZACJI SANITARNEJ OD DNIA 31.07.2017 R. DO DNIA 21.10.2017R. ZOSTANIE ZAMKNIĘTA CAŁOŚCIOWO DROGA POWIATOWA NR 4759P W MIEJSCOWOŚCI KRZYCKO MAŁE.

OBJAZD Z KIERUNKU LESZNA I ŚWIĘCIECHOWY PRZEZ WŁOSZAKOWICE BUKÓWIEC GÓRNY I KRZYCKO WIELKIE NATOMIAST OBJAZD Z KIERUNKU ŚMIGLA PRZEZ BUKOWIEC GÓRNY I WŁOSZAKOWICE.

INWESTORAMI ZADANIA SĄ:

- GMINA ŚWIĘCIECHOWA, UL. UŁAŃSKA 4, 64-115 ŚWIĘCIECHOWA,

- MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SP. Z O.O. UL. LIPOWA 76 64-100 LESZNO.

Z UWAGI NA POWYŻSZE PROSI SIĘ KIERUJĄCYCH POJAZDAMI O STOSOWANIE SIĘ DO ZMIENIONEJ ORGANIZACJI RUCHU DROGOWEGO.

ZA POWSTAŁE UTRUDNIENIA PRZEPRASZAMY.

--------------------------------------------------------------------------

Zarząd Dróg Powiatowych informuje, że w związku z przebudową drogi powiatowej nr 4788P (droga krajowa nr 12 – Górzno) od dnia 25.09.2017 r. zostanie utrzymana czasowa organizacja ruchu zgodnie z zatwierdzonym projektem tymczasowej organizacji ruchu i zabezpieczenia robót.

Ruch na drodze powiatowej na odcinku od DK-12 do m. Górzno będzie zamknięty.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zarząd Dróg Powiatowych w Lesznie informuje, że w związku z przebudową drogi powiatowej nr 4771P w Wilkowicach od dnia 24 sierpnia 2017 r. do dnia 30 października 2017 r. zostanie wprowadzona zmiana organizacji ruchu drogowego, polegająca na wyłączeniu z ruchu pojazdów na ul. Święciechowskiej na odcinku od skrzyżowania z ul. Lipową do skrzyżowania z ul. Kasztanową (odcinek o długości ok 700m) oraz na ul. Dworcowej na odcinku od skrzyżowania z ul. Lipową do skrzyżowania z ul. Kolejową (odcinek o długości ok 500m).

W związku z powyższym ruch tranzytowy pojazdów z kierunku Włoszakowic i Święciechowy w kierunku Mórkowa i Lipna oraz odwrotnie skierowany zostanie przez Leszno. 

Z uwagi na powyższe prosi się kierujących pojazdami o stosowanie się do zmienionej organizacji ruchu drogowego.

Za powyższe utrudnienia przepraszamy.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zarząd Dróg Powiatowych informuje, że w związku z przebudową drogi powiatowej nr 4788P (odcinek Garzyn – Górzno) w dniach 04.08.2017 r. -11.08.2017 r. zostanie utrzymana dotychczasowa organizacja ruchu, polegająca na wyłączeniu w/w odcinka drogi z ruchu pojazdów.

Ruch na drodze powiatowej na odcinku DK-12 do m. Górzno będzie zamknięty. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W LESZNIE INFORMUJE, ŻE W ZWIĄZKU Z BUDOWĄ KANALIZACJI SANITARNEJ OD DNIA 31.07.2017 R. DO DNIA 31.09.2017R. ZOSTANIE ZAMKNIĘTA CAŁOŚCIOWO DROGA POWIATOWA NR 4759P W MIEJSCOWOŚCI KRZYCKO MAŁE ZGODNIE Z ZAŁĄCZONĄ MAPĄ.

OBJAZD Z KIERUNKU LESZNA I ŚWIĘCIECHOWY PRZEZ WŁOSZAKOWICE BUKÓWIEC GÓRNY I KRZYCKO WIELKIE NATOMIAST OBJAZD Z KIERUNKU ŚMIGLA PRZEZ BUKOWIEC GÓRNY I WŁOSZAKOWICE.

INWESTORAMI ZADANIA SĄ:

- GMINA ŚWIĘCIECHOWA, UL. UŁAŃSKA 4, 64-115 ŚWIĘCIECHOWA,

- MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SP. Z O.O. UL. LIPOWA 76 64-100 LESZNO.

Z UWAGI NA POWYŻSZE PROSI SIĘ KIERUJĄCYCH POJAZDAMI O STOSOWANIE SIĘ DO ZMIENIONEJ ORGANIZACJI RUCHU DROGOWEGO.

ZA POWSTAŁE UTRUDNIENIA PRZEPRASZAMY.

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH INFORMUJE, ŻE W ZWIĄZKU Z PRZEBUDOWĄ DROGI POWIATOWEJ NR 4788P (ODCINEK GARZYN-GÓRZNO) NASTĄPI ZMIANA ORGANIZACJI RUCHU DROGOWEGO POLEGAJĄCA NA WYŁĄCZENIU W/W ODCINKA DROGI Z RUCHU POJAZDÓW OD DNIA 20.07.2017 R. DO DNIA 04.08.2017 R. 

OBJAZD ZAMKNIĘTEJ DROGI WYZNACZONO PRZEZ KRZEMIENIEWO, BELĘCIN NOWY, KARCHOWO.

Z UWAGI NA POWYŻSZE PROSI SIĘ KIERUJĄCYCH POJAZDAMI O STOSOWANIE SIĘ DO ZMIENIONEJ ORGANIZACJI RUCHU DROGOWEGO.

ZA POWYŻSZE UTRUDNIENIA PRZEPRASZAMY.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zarząd Dróg Powiatowych w Lesznie informuje, że w związku z przebudową drogi powiatowej nr 4771P w Wilkowicach od dnia 19 czerwca 2017 r. do dnia 15 sierpnia 2017 r. zostanie wprowadzona zmiana organizacji ruchu drogowego, polegająca na wyłączeniu z ruchu pojazdów na ul. Święciechowskiej na odcinku od skrzyżowania z ul. Brzozową i Zachodnią do skrzyżowania z ul. Kasztanową (odcinek o długości ok 900m) oraz na ul. Dworcowej na odcinku od skrzyżowania z ul. Mórkowską do skrzyżowania z ul. Kolejową (odcinek o długości ok 500m).

W związku z powyższym ruch tranzytowy pojazdów z kierunku Włoszakowic i Święciechowy w kierunku Mórkowa i Lipna oraz odwrotnie skierowany zostanie przez Leszno.

Ponadto na ul. Święciechowskiej oraz Dworcowej w Wilkowicach prowadzone będą równocześnie przy ruchu drogowym ograniczonym roboty związane z przebudową sieci wodociągowej wraz z przyłączami realizowane przez Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o. o. w Lesznie.

Z uwagi na powyższe prosi się kierujących pojazdami o stosowanie się do zmienionej organizacji ruchu drogowego.

Za powyższe utrudnienia przepraszamy.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ZARZĄD  DRÓG  POWIATOWYCH,  INFORMUJE  ŻE Z  DNIEM 30.11.2016 R.  W  GODZINACH  POPOŁUDNIOWYCH URUCHOMIONO  PRZEJAZD  KOLEJOWY  W  MIEJSCOWOŚCI  WŁOSZAKOWICE.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

OFERTA   PRACY   NA   STANOWISKO   ZASTĘPCY   KIEROWNIKA   ZARZĄDU   DRÓG   POWIATOWYCH   W

 

 

LESZNIE, DOSTĘPNA  NA   STRONIE   INTERNETOWEJ  BIPu:   http://bip.zdp.leszno.pl/                                  

 

OD  DNIA  26.10.2016 r.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

FIRMA "INSTAL-GŁOGÓW" SP. Z O. O. INFORMUJE, ŻE ZOSTAŁ PRZEDŁUŻONY CZAS ZAMKNIĘCIA CAŁOŚCIOWEGO DROGI POWIATOWEJ NR 3903P W MIEJSCOWOŚCI KRZYCKO MAŁE DO DNIA 31.12.2016 R. 

 

FIRMA "INSTAL- GŁOGÓW" SP. Z O. O. INFORMUJE, ŻE OD DNIA 20.09.2016 R. DO DNIA 30.11.2016 R. ZOSTANIE ZAMKNIĘTA CAŁOŚCIOWO DROGA POWIATOWA NR 3903P W MIEJSCOWOŚCI KRZYCKO MAŁE, ZGODNIE Z ZAŁĄCZONĄ MAPĄ. 

INWESTOREM ZADANIA JEST GMINA ŚWIĘCIECHOWA, UL. UŁAŃSKA 4, 64-115 ŚWIĘCIECHOWA.

ZA POWSTAŁE UTRUDNIENIA PRZEPRASZAMY.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

FIRMA STRABAG SP. Z O. O. INFORMUJE, ŻE OD DNIA 02.07.2016 R. NASTĄPI ZMIANA ORGANIZACJI RUCHU PRZEBUDOWYWANEJ DROGI POWIATOWEJ. DROGA BĘDZIE ZAMKNIĘTA, OBJAZD DO DĄBCZA BĘDZIE SKIEROWANY PRZEZ MIEJSCOWOŚCI RYDZYNA ORAZ NOWA WIEŚ. PRZEWIDYWANY TERMIN OTWARCIA DROGI DO RUCHU NASTĄPI W DNIU 09.07.2016 R.

ZA POWSTAŁE UTRUDNIENIA PRZEPRASZAMY.

--------------------------------------------------------------------------------------

FIRMA STRABAG SP. Z O. O. INFORMUJE, ŻE OD DNIA 30.03.2016 R. ROBOTY BĘDĄ PROWADZONE PRZY POZOSTAWIENIU NA DRODZE POWIATOWEJ JEDNEGO KIERUNKU RUCHU. DOSTĘPNY DLA RUCHU BĘDZIE JEDEN PAS DROGI. OBOWIĄZYWAĆ BEDZIE KIERUNEK: DROGA KRAJOWA NR 5- DĄBCZE. OBJAZD DO LESZNA Z MIEJSCOWOŚCI DĄBCZE PRZEZ M. NOWA WIEŚ.

ZA POWSTAŁE UTRUDNIENIA PRZEPRASZAMY.

---------------------------------------------------------------------------------------

 
Zarząd Dróg Powiatowych w Lesznie, informuje że w dniu 16 marca 2016 r. zostaną rozpoczęte roboty drogowe związane z Przebudową drogi powiatowej nr 4801P na odcinku od drogi krajowej nr 5 do miejscowości Dąbcze.

 

W związku z powyższym w terminie od dnia 16 marca 2016 r. do dnia 31 sierpnia 2016 r. wystąpią utrudnienia w ruchu drogowym spowodowane prowadzonymi robotami drogowymi.

Z uwagi na powyższe prosi się kierujących pojazdami o stosowanie się do zmienionej organizacji ruchu drogowego. 

Za powstałe utrudnienia przepraszamy.
......................................................................................................................
 
 
ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG POWIATOWYCH W SEZONIE ZIMOWYM 2015/2016

Podajemy Państwu do informacji, że sprawy związane z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych w sezonie zimowym 2015/2016, należy kierować pod nr tel. (65)529-42-41, (65)526-61-86, (65)525-69-80, (65)525-69-84 lub nr tel. kom. 0-605-533-916 i 0-603-775-065.

------------------------------------------------------------------------------------------

ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W LESZNIE INFORMUJE, ŻE W DNIU 18 SIERPNIA 2015R. ZOSTAŁY ZAKOŃCZONE ROBOTY DROGOWE ZWIĄZANE Z BUDOWĄ ORAZ REMONTEM CHODNIKÓW W MIEJSCOWOŚCIACH TWORZANICE, KOCIUGI ORAZ OPORÓWKO W CIĄGU DRÓG POWIATOWYCH.

------------------------------------------------------------------------------------------

ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W LESZNIE INFORMUJE, ŻE W DNIU 17 SIERPNIA 2015R. ZOSTAŁY ROZPOCZĘTE ROBOTY DROGOWE ZWIĄZANE Z PRZEBUDOWĄ MOSTÓW NA PRZEPUSTY W CIĄGU DROGI POWIATOWEJ ODC. BRENNO-ZABORÓWIEC.

W ZWIĄZKU Z POWYŻSZYM W TERMINIE OD DNIA 17 SIERPNIA 2015r. DO DNIA 30 LISTOPADA 2015R. WYSTĄPIĄ UTRUDNIENIA W RUCHU DROGOWYM SPOWODOWANE PROWADZONYMI ROBOTAMI DROGOWYMI.

Z UWAGI NA POWYŻSZE PROSI SIĘ KIERUJĄCYCH POJAZDAMI O STOSOWANIE SIĘ DO ZMIENIONEJ ORGANIZACJI RUCHU DROGOWEGO.

ZA POWSTAŁE UTRUDNIENIA PRZEPRASZAMY.

------------------------------------------------------------------------------------------

ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W LESZNIE INFORMUJE, ŻE W DNIU 17 SIERPNIA 2015R. ZOSTAŁY ZAKOŃCZONE ROBOTY DROGOWE ZWIĄZANE Z PODWÓJNYM POWIERZCHNIOWYM UTRWALENIEM DRÓG POWIATOWYCH NR: 4787P Karchowo-Nowy Belęcin, 4793P Brylewo-Bielawy, 4797P Lubonia-Oporowo.

------------------------------------------------------------------------------------------

ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W LESZNIE INFORMUJE, ŻE W ZWIĄZKU Z  PRZEBUDOWĄ  DRÓG POWIATOWYCH NR 4781P (POMIĘDZY DROGĄ WOJEWÓDZKĄ NR 432) I NR 4782P OD M. OSIECZNA DO M. BERDYCHOWO WYSTĘPUJĄ UTRUDNIENIA SPOWODOWANE WYŁĄCZENIEM Z RUCHU DROGOWEGO UL. FRANKIEWICZA W M. OSIECZNA ORAZ DROGI POWIATOWEJ NR 4782P NA ODCINKU BERDYCHOWO-OSIECZNA.

W ZWIAZKU Z POWYŻSZYM DOJAZD DO M. OSIECZNA Z KIERUNKU M. ŚWIERCZYNA ODBYWAĆ SIĘ BĘDZIE PRZEZ M. GRODZISKO I M. ŁONIEWO.

JEDNOCZEŚNIE INFORMUJEMY, ŻE DOJAZD DO PARKINGU ZLOKALIZOWANEGO PRZY PLAŻY GŁÓWNEJ W M. OSIECZNA MOŻLIWY JEST WYŁĄCZNIE OD CENTRUM MIASTA.

Z UWAGI NA POWYŻSZE PROSI SIĘ KIERUJĄCYCH POJAZDAMI O STOSOWANIE SIĘ DO ZMIENIONEJ ORGANIZACJI RUCHU DROGOWEGO.

ZA POWSTAŁE UTRUDNIENIA PRZEPRASZAMY.

------------------------------------------------------------------------------------------

ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W LESZNIE INFORMUJE, ŻE OD DNIA 27 LIPCA DO DNIA 15 SIERPNIA 2015R. WYSTĄPIĄ UTRUDNIENIA W RUCHU DROGOWYM SPOWODOWANE PROWADZONYMI ROBOTAMI DROGOWYMI POLEGAJĄCYMI NA WYKONANIU PODWÓJNEGO POWIERZCHNIOWEGO UTRWALENIA DROGI POWIATOWEJ NR 4787P KARCHOWO – NOWY BELĘCIN, NR 4793P BRYLEWO - BIELAWY, NR 4797P LUBONIA – OPOROWO.


W ZWIĄZKU Z POWYŻSZYM PROSI SIĘ KIERUJĄCYCH POJAZDAMI O STOSOWANIE SIĘ DO ZMIENIONEJ ORGANIZACJI RUCHU DROGOWEGO, A W SZCZEGÓLNOŚCI DO PRZESTRZEGANIA OGRANICZENIA PRĘDKOŚCI.


ZA POWSTAŁE UTRUDNIENIA PRZEPRASZAMY.

------------------------------------------------------------------------------------------

ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W LESZNIE INFORMUJE, ŻE W DNIU 21 LIPCA 2015R. ZOSTAŁA PODPISANA UMOWA Z WYKONAWCĄ ROBÓT ZWIĄZANYCH Z PRZEBUDOWĄ MOSTÓW NA PRZEPUSTY ZLOKALIZOWANYCH W CIĄGU DROGI POWIATOWEJ NR 4756P ODC. BRENNO- ZABORÓWIEC.

W ZWIĄZKU Z POWYŻSZYM W TERMINIE OD DNIA 1 SIERPNIA 2015r. DO DNIA 30 LISTOPADA 2015R. WYSTĄPIĄ UTRUDNIENIA W RUCHU DROGOWYM SPOWODOWANE PROWADZONYMI ROBOTAMI DROGOWYMI.

Z UWAGI NA POWYŻSZE PROSI SIĘ KIERUJĄCYCH POJAZDAMI O STOSOWANIE SIĘ DO ZMIENIONEJ ORGANIZACJI RUCHU DROGOWEGO.

ZA POWSTAŁE UTRUDNIENIA PRZEPRASZAMY.

------------------------------------------------------------------------------------------

ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W LESZNIE INFORMUJE, ŻE W DNIU 9 CZERWCA 2015R. ZOSTAŁA PODPISANA UMOWA Z WYKONAWCĄ ROBÓT ZWIĄZANYCH

Z  PRZEBUDOWĄ DRÓG POWIATOWYCH NR 4800P I NR 4803P OD M. DĄBCZE DO RYNKU W M. RYDZYNA WRAZ Z BUDOWĄ CIĄGU PIESZO-ROWEROWEGO I RONDA.

W ZWIĄZKU Z POWYŻSZYM W TERMINIE OD DNIA 23 CZERWCA 2015R. DO DNIA 30 LISTOPADA 2015R. WYSTĄPIĄ UTRUDNIENIA W RUCHU DROGOWYM

SPOWODOWANE PROWADZONYMI ROBOTAMI DROGOWYMI.

Z UWAGI NA POWYŻSZE PROSI SIĘ KIERUJĄCYCH POJAZDAMI O STOSOWANIE SIĘ DO ZMIENIONEJ ORGANIZACJI RUCHU DROGOWEGO.

ZA POWSTAŁE UTRUDNIENIA PRZEPRASZAMY.

------------------------------------------------------------------------------------------

ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W LESZNIE INFORMUJE, ŻE W DNIU 1 CZERWCA 2015R. ZOSTAŁA PODPISANA UMOWA Z WYKONAWCĄ ROBÓT ZWIĄZANYCH

PRZEBUDOWĄ  DRÓG POWIATOWYCH NR 4781P (POMIĘDZY DROGĄ WOJEWÓDZKĄ NR 432) I NR 4782P OD M. OSIECZNA DO M. BERDYCHOWO.


W ZWIĄZKU Z POWYŻSZYM W TERMINIE OD DNIA 1 CZERWCA 2015R. DO DNIA 30 LISTOPADA 2015R. WYSTĄPIĄ UTRUDNIENIA W RUCHU DROGOWYM SPOWODOWANE
PROWADZONYMI ROBOTAMI DROGOWYMI.

Z UWAGI NA POWYŻSZE PROSI SIĘ KIERUJĄCYCH POJAZDAMI O STOSOWANIE SIĘ DO ZMIENIONEJ ORGANIZACJI RUCHU DROGOWEGO.

ZA POWSTAŁE UTRUDNIENIA PRZEPRASZAMY.
 
 ------------------------------------------------------------------------------------------

Zarząd Dróg Powiatowych w Lesznie informuje, że od dnia 8 czerwca do dnia 11 lipca 2015 r. wystąpią utrudnienia w ruchu drogowym spowodowane prowadzonymi w tym czasie robotami drogowymi polegającymi na wykonaniu podwójnego powierzchniowego utrwalenia drogi powiatowej nr 4760P na odcinku Leszno - Święciechowa - Jezierzyce Kościelne.

W związku z powyższym prosi się kierujących pojazdami o stosowanie się do zmienionej organizacji ruchu drogowego, a w szczególności do przestrzegania ograniczenia prędkości.

Dla jadących z kierunku Leszna w kierunku Włoszakowic zaleca się objazd przez: Lasocice, Długie Stare, Piotrowice, Zbarzewo, natomiast dla jadących z kierunku Włoszakowic w kierunku Leszna zaleca się objazd przez: Krzyżowiec, Zbarzewo, Piotrowice, Długie Stare, Lasocice.

Za powstałe utrudnienia przepraszamy.

------------------------------------------------------------------------------------------

Sprzedaż drzew „na pniu” rosnących w pasie drogowym drogi powiatowej nr 4797P na odcinku Lubonia - Oporówko

- Ogłoszenie

- Specyfikacje istotnych warunków zamówienia

- Szczegółowy wykaz drzew

------------------------------------------------------

(Nowe) Sprzedaż drzew „na pniu” rosnących w pasach drogowych dróg powiatowych nr 4793P, 4794P, 4797P, 4788P 4767P, 4771P, 4769P, 3903P, 4774P, 4760P, 3822P, 4756P, 4777P, 4791P, 4759P na terenie powiatu leszczyńskiego

- Ogłoszenie

- Specyfikacja istotnych warunków sprzedaży

- wykaz drzew - droga 4759P

- wykaz drzew - droga 4791P

- wykaz drzew - droga 3822P, 4756P

- wykaz drzew - droga 3903P, 4774P, 4760P

- wykaz drzew - droga 4771P, 4769P, 4777P, 4767P

- wykaz drzew - droga 4793P, 4794P, 4797P, 4788P

------------------------------------------------------

Sprzedaż drzew „na pniu” rosnących w pasach drogowych dróg powiatowych nr 4793P, 4794P, 4797P, 4788P 4767P, 4771P, 4769P, 3903P, 4774P, 4760P, 3822P, 4756P, 4777P, 4791P, 4759P na terenie powiatu leszczyńskiego

- Ogłoszenie

- Specyfikacja istotnych warunków sprzedaży

- wykaz drzew - droga 4759P

- wykaz drzew - droga 4791P

- wykaz drzew - droga 3822P, 4756P

- wykaz drzew - droga 3903P, 4774P, 4760P

- wykaz drzew - droga 4771P, 4769P, 4777P, 4767P

- wykaz drzew - droga 4793P, 4794P, 4797P, 4788P

------------------------------------------------------

Sprzedaż drzew "na pniu" rosnących w pasach drogowych dróg powiatowych nr 6263P oraz 4782P  na terenie powiatu leszczyńskiego oraz dokonanie nasadzeń zastępczych

- Ogłoszenie

- Specyfikacja istotnych warunków

- wykaz drzew - droga 4782P

- wykaz drzew - droga 6263P

- wykaz drzew - droga 6263P_2_część

------------------------------------------------------

Sprzedaż drzew "na pniu" rosnących w pasach drogowych dróg powiatowych nr 4799P,  4791P, 4800P, 4775P, 4801P, 4802P, 3902P, 4787P oraz 4782P  na terenie powiatu leszczyńskiego oraz dokonanie nasadzeń zastępczych

- Ogłoszenie

- Specyfikacja istotnych warunków

- wykaz drzew - droga 4791P, 4782P, 3902P, 4787P

- wykaz drzew - droga 4802P, 4801P, 4799P, 4775P, 4791P, 4800P

- wykaz drzew - droga 4782P

------------------------------------------------------

Sprzedaż drzew "na pniu" rosnących w pasach drogowych dróg powiatowych nr 4791P i 6263P na terenie powiatu leszczyńskiego oraz dokonanie nasadzeń zastępczych

- Ogłoszenie

- Specyfikacja istotnych warunków

- wykaz drzew - droga 6263P

- wykaz drzew - droga 4791P

------------------------------------------------------

Sprzedaż drzew "na pniu" rosnących w pasach drogowych dróg powiatowych nr 4792P i 6263P na terenie powiatu leszczyńskiego oraz dokonanie nasadzeń zastępczych

- Ogłoszenie

- Specyfikacja istotnych warunków

- wykaz drzew - droga 6263P

- wykaz drzew - droga 4792P

------------------------------------------------------

Uchwała - zajęcie pasa drogowego

Zimowe utrzymanie dróg

2017


o nas | drogi | komunikaty | przetargi | wnioski | kontakt