przetargi

ZAPYTANIE OFERTOWE dotyczące Studium wykonalności na zadanie „Budowa sieci połączeń dróg dla rowerów w Gminie Osieczna, Lipno i Rydzyna"

więcej :.

ZAPYTANIE OFERTOWE dotyczące Studium wykonalności na zadanie "Budowa i przebudowa drogi powiatowej nr 3903P na odcinku od drogi wojewódzkiej 305 do węzła drogi S-5- Nietążkowo

więcej :.
kontakt

Zarząd Dróg Powiatowych
Pl. Kościuszki 4
64-100 Leszno
tel. fax 65 525-69-80, 525-69-79

 przetargi

Informujemy, że wszystkie ogłoszenia związane z zamówieniami publicznymi dostępne będą od dnia 1.09.2016r. tylko na stronie http://bip.zdp.leszno.pl/  Biuletynu Informacji Publicznej Zarządu Dróg Powiatowych w Lesznie.

ZAPYTANIE OFERTOWE dotyczące Studium wykonalności na zadanie "Budowa i przebudowa drogi powiatowej nr 3903P na odcinku od drogi wojewódzkiej 305 do węzła drogi S-5- Nietążkowo (Data: 2016-08-31)

SIWZ + zał
Druk oferty- załącznik do zapytania ofertowego
Projekt umowy- załącznik do zapytania ofertowego
Wyniki
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Informacja o unieważnieniu postępowania

ZAPYTANIE OFERTOWE dotyczące Studium wykonalności na zadanie „Budowa sieci połączeń dróg dla rowerów w Gminie Osieczna, Lipno i Rydzyna" (Data: 2016-08-31)

SIWZ + zał
Druk oferty- załącznik do zapytania ofertowego
Projekt umowy- załącznik do zapytania ofertowego
Wyniki
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w formie zapytania ofertowego
Informacja o unieważnieniu postępowania

ZAPYTANIE OFERTOWE dotyczące Studium wykonalności na zadanie "Budowa i przebudowa drogi powiatowej nr 3903P na odcinku od drogi wojewódzkiej 305 do węzła drogi S-5- Nietążkowo (Data: 2016-08-09)

SIWZ + zał
Druk oferty- załącznik do zapytania ofertowego
Projekt umowy- załącznik do zapytania ofertowego
Wyniki
Informacja o zamknięciu postępowania

Remonty chodników w ciągach dróg powiatowych na terenie Gminy Krzemieniewo (Data: 2016-07-27)

SIWZ + zał
Instrukcja dla Wykonawców z zał., istotne dla stron postanowienia umowy
Zestawienie zbiorcze kosztorysów ofertowych
Kosztorys ofertowy i przedmiar- Górzno
Kosztorys ofertowy i przedmiar- Krzemieniewo
SST
Wyniki
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Dostawa soli drogowej niezbrylającej typ DR (Data: 2016-07-26)

SIWZ + zał
Instrukcja dla Wykonawców z zał., istotne dla stron postanowienia umowy
Wyniki
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Dostawa kruszywa łamanego 0/31,5 (Data: 2016-07-26)

SIWZ + zał
Instrukcja dla Wykonawców z zał., istotne dla stron postanowienia umowy
SST
Wyniki
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Remonty chodników w ciągach dróg powiatowych na terenie Gminy Rydzyna- II etap (Data: 2016-07-26)

SIWZ + zał
Instrukcja dla Wykonawców z zał., istotne dla stron postanowienia umowy
Zestawienie zbiorcze kosztorysów ofertowych
Kosztorys ofertowy- Kłoda
Kosztorys ofertowy- Rydzyna
SST Kłoda
SST Rydzyna
Wyniki
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Przebudowa kanalizacji deszczowej w ciągu drogi powiatowej 3903P w m. Krzycko Małe (Data: 2016-07-19)

SIWZ + zał
Instrukcja dla Wykonawców z zał., istotne dla stron postanowienia umowy
SST
Kosztorys ofertowy
Przedmiar
Wyniki
Informacja o wyborze najkorzystniejszej ofercie
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Remonty chodników w ciągach dróg powiatowych na terenie Gminy Osieczna (Data: 2016-07-15)

SIWZ + zał
Instrukcja dla Wykonawców z zał., istotne dla stron postanowienia umowy
SST
Kosztorys ofertowy- Dobramyśl
Kosztorys ofertowy- Drzeczkowo
Kosztorys ofertowy- Osieczna
Zestawienie zbiorcze kosztorysów ofertowych
Opis techniczny
Przedmiar- Dobramyśl
Przedmiar- Drzeczkowo
Przedmiar- Osieczna
Wyniki
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Przebudowa drogi powiatowej w m. Górka Duchowna- II etap (Data: 2016-06-30)

SIWZ + zał
Instrukcja dla Wykonawców z zał., istotne dla stron postanowienia umowy
SST
Opis techniczny
Kosztorys ofertowy
Przedmiar
Wyniki
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Remont chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 4764P w m. Święciechowa ( ul. Szkolna, ul. Ułańska i ul. Wolności) (Data: 2016-06-23)

SIWZ + zał
Instrukcja dla Wykonawców z zał., istotne dla stron postanowienia umowy
SST
Kosztorys ofertowy- ul. Szkolna i ul. Ułańska
Kosztorys ofertowy- ul. Wolności
Zestawienie zbiorcze kosztorysów ofertowych
Opis techniczny
Przedmiar- ul. Szkolna i ul. Ułańska
Przedmiar- ul. Wolności
Wyniki
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Podwójne powierzchniowe utrwalenie w ciągu drogi powiatowej nr 4794P Krzemieniewo – Bielawy (Data: 2016-06-13)

SIWZ + zał
Instrukcja dla Wykonawców z zał., istotne dla stron postanowienia umowy
SST
Kosztorys ofertowy
Opis techniczny
Przedmiar
Wyniki
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 4765P w m. Długie Stare (ul. Wiosenna) – II etap (Data: 2016-06-10)

SIWZ + zał
Instrukcja dla Wykonawców z zał., istotne dla stron postanowienia umowy
SST
Opis techniczny
Kosztorys ofertowy
Przedmiar
Wyniki
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Przebudowa drogi powiatowej w m. Górka Duchowna (Data: 2016-06-10)

SIWZ + zał
Instrukcja dla Wykonawców z zał., istotne dla stron postanowienia umowy
SST
Opis techniczny
Kosztorys ofertowy
Przedmiar
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Wyniki
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Dostawa fabrycznie nowego samochodu dostawczego (Data: 2016-06-08)

SIWZ + zał
Instrukcja dla Wykonawców z załącznikami
Odpowiedź na pytanie Wykonawcy z dn. 14.06.2016 r.
Wyniki
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Remont chodnika przy drodze powiatowej nr 4801P w m. Robczysko – II etap (Data: 2016-05-27)

SIWZ + zał
Instrukcja dla Wykonawców z zał., istotne dla stron postanowienia umowy
SST
Opis techniczny
Kosztorys ofertowy
Przedmiar
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
modyfikacja SIWZ 01.06.2016 r.
Wyniki
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Podwójne powierzchniowe utrwalenie w ciągach dróg powiatowych nr 4791P Robczysko- granica powiatu i nr 4801P w m. Robczysko (Data: 2016-05-05)

SIWZ + zał
Instrukcja dla Wykonawców z zał., istotne dla stron postanowienia umowy
SST ogólne
SST 2
Kosztorys ofertowy
Przedmiar
Odpowiedzi na pytania Wykonawcy z dn. 16.05.2016 r.
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Wyniki
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Podwójne powierzchniowe utrwalenie w ciągu drogi powiatowej nr 4787P Karchowo- granica gminy (Data: 2016-05-05)

SIWZ + zał
Instrukcja dla Wykonawców z zał., istotne dla stron postanowienia umowy
SST ogólne
SST 2
Kosztorys ofertowy
Przedmiar
Odpowiedzi na pytania Wykonawcy z dn. 16.05.2016 r.
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Wyniki
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

ZAPYTANIE OFERTOWE dotyczące wykonania Studium Wykonalności dla zadania "Ograniczenie niskiej emisji na terenie Aglomeracji Leszczyńskiej poprzez budowę miejsc przesiadkowych i rozbudowę sieci dróg rowerowych” (Data: 2016-05-04)

SIWZ + zał
Projekt umowy do studium wykonalności 3.3 WRPO
Druk oferty
Wyniki
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w formie zapytania ofertowego

Dostawa fabrycznie nowego samochodu dostawczego (Data: 2016-04-25)

SIWZ + zał
Instrukcja dla Wykonawców z zał., istotne dla stron postanowienia umowy
Odpowiedź na pytanie Wykonawcy z dnia 27.04.2016 r.
Wyniki
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

Dostawa betonu asfaltowego: -warstwa ścieralna AC 11S, -podbudowa AC 16W (Data: 2016-04-21)

SIWZ + zał
Instrukcja dla Wykonawców z zał., istotne dla stron postanowienia umowy
SST warstwa ścieralna AC 11S
SST podbudowa AC 16W
Wyniki
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Dostawa chudego betonu do stabilizacji podłoża o wytrz. 5 MPa i 7,5 MPa (Data: 2016-04-21)

SIWZ + zał
Instrukcja dla Wykonawców z zał., istotne dla stron postanowienia umowy
SST
Wyniki
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Dostawa kruszywa łamanego 0/31,5 (Data: 2016-04-21)

SIWZ + zał
Instrukcja dla Wykonawców z zał., istotne dla stron postanowienia umowy
SST
Wyniki
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Dostawa mieszanki mineralno-asfaltowej o długim okresie składowania (workowanej) (Data: 2016-04-19)

SIWZ + zał
Instrukcja dla Wykonawców z zał., istotne dla stron postanowienia umowy
Wyniki
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Dostawa fabrycznie nowego samochodu dostawczego (Data: 2016-04-12)

SIWZ + zał
Instrukcja dla Wykonawców z zał., istotne dla stron postanowienia umowy
Odpowiedzi na pytania Wykonawcy z dn. 14.04.2016 r.
Odpowiedzi na pytania Wykonawcy z dn. 18.04.2016 r.
Odpowiedzi na pytania 2 Wykonawcy z dn. 18.04.2016 r.
Wyniki
Informacja o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia

Dostawa fabrycznie nowego samochodu dostawczego (Data: 2016-03-29)

SIWZ + zał
Instrukcja dla Wykonawców z zał., istotne dla stron postanowienia umowy
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Zał. nr 1 do oferty zaktualizowany w dn. 31.03.2016 r.
Odpowiedzi na pytania Wykonawcy z dn. 04.04.2016 r.
Wyniki
Informacja o unieważnieniu postępowania

Dostawa emulsji asfaltowej kationowej szybkorozpadowej K-1 65 (Data: 2016-03-16)

SIWZ + zał
Instrukcja dla Wykonawców z zał., istotne dla stron postanowienia umowy
Informacja dla Wykonawców z dn. 21.03.2016 r.
Wyniki
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Usługi transportowe, sprzętowe i roboty przy bieżącym utrzymaniu dróg i obiektów mostowych (Data: 2016-02-29)

SIWZ + zał
Instrukcja dla Dostawców z zał., istotne dla stron postanowienia umowy
Szczegółowa Specyfikacja Techniczna (SST)
Wyniki
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Dostawa walca drogowego (Data: 2016-02-08)

SIWZ + zał
Instrukcja dla Dostawców z zał., istotne dla stron postanowienia umowy
Wyniki
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia

Dostawa frezarki na zimno (Data: 2016-02-08)

SIWZ + zał
Instrukcja dla Dostawców z zał., istotne dla stron postanowienia umowy
Wyniki
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia

Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 4765P w m. Długie Stare (ul. Wiosenna) oraz Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 4801P w m. Tworzanice (Data: 2016-02-03)

SIWZ + zał
Instrukcja dla Wykonawców z zał., istotne dla stron postanowienia umowy
Kosztorys ofertowy- Długie Stare
Kosztorys ofertowy- Tworzanice
Zestawienie zbiorcze kosztorysów ofertowych
SST
Wyniki
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Remonty chodników w ciągach dróg powiatowych na terenie Gminy Rydzyna (Data: 2016-02-02)

SIWZ + zał
Instrukcja dla Wykonawców z zał., istotne dla stron postanowienia umowy
Kosztorys ofertowy- Kłoda
Kosztorys ofertowy- Robczysko
Kosztorys ofertowy- Rydzyna
Zestawienie zbiorcze kosztorysów ofertowych
SST
Wyniki
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Wykonanie projektu budowlanego (wykonawczego) na przebudowę oraz budowę dróg na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 305 relacji Wschowa - Wolsztyn poprzez gminę Wijewo, gminę Włoszakowice, do węzła planowanej drogi ekspresowej S-5 w Nietążkowie, etap I ... (Data: 2016-02-01)

SIWZ + zał
Instrukcja dla Wykonawców z zał., istotne dla stron postanowienia umowy
Wyniki
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty- str. 1
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty- str. 2
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Wykonanie projektu budowlanego (wykonawczego) na przebudowę oraz budowę dróg na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 305 relacji Wschowa - Wolsztyn poprzez gminę Wijewo, gminę Włoszakowice, do węzła planowanej drogi ekspresowej S-5 w Nietążkowie, etap II... (Data: 2016-02-01)

SIWZ + zał
Instrukcja dla Wykonawców z zał., istotne dla stron postanowienia umowy
Wyniki
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty- str. 1
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty- str. 2
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Przebudowa drogi powiatowej nr 4801P na odcinku droga krajowa nr 5 – Dąbcze (Data: 2016-01-25)

SIWZ + zał
Instrukcja dla Wykonawców z zał., istotne dla stron postanowienia umowy
Przedmiar- Roboty drogowe
Przedmiar- Branża sanitarna
Kosztorys ofertowy- Roboty drogowe
Kosztorys ofertowy- Branża sanitarna
Kosztorys ofertowy- Zbiorcze zestawienie kosztów
Plan orientacyjny rys.nr 1
Plan zagospodarowania terenu rys.nr 2_1
Plan zagospodarowania terenu rys.nr 2_2
Plan zagospodarowania terenu rys.nr 2_3
Opis techniczny
Zestawienie zjazdów
Tabela robót ziemnych
Przekroje normalne
Szczegóły konstrukcyjne
Przekrój podłużny
Plan rozbiórek
Plan schemat tyczenia
Przekroje poprzeczne rys. nr 1_1
Przekroje poprzeczne rys. nr 1_2
Schemat wykonania przepustu z rur betonowych
Strona tytułowa- branża sanitarna
Opis techniczny- branża sanitarna
Zestawienie studni i wpustów
Profil po trasie kanalizacji deszczowej
Profil po trasie Przykanalików rys. nr 1_1
Profil po trasie Przykanalików rys. nr 1_2
Profil po trasie Przykanalików rys. nr 1_3
Profil po trasie Przykanalików rys. nr 1_4
Profil po trasie Przykanalików rys. nr 1_5
Profil po trasie Przykanalików rys. nr 1_6
Strona tytułowa BIOZ
Opis informacja BIOZ
SST
SST 2
Zaktualizowany Kosztorys ofertowy- Branża sanitarna z dn. 29.01.2016 r.
Odpowiedzi na pytania Wykonawcy w dn. 04.02.2016 r.
Zaktualizowany Kosztorys ofertowy- Roboty drogowe z dn. 04.02.2016 r.
Zaktualizowany Kosztorys ofertowy- Branża sanitarna z dn. 04.02.2016 r.
Zaktualizowane SST z dn. 04.02.2016 r.
Projekt Stałej Organizacji Ruchu
Odpowiedzi na pytania 1 Wykonawcy w dn. 05.02.2016 r.
Arkusz 3 i 4
Schemat wykonania przepustu z rur stalowych spiralnie karbowanych
Informacja o poprawionej poz. w Kosztorysie Ofertowym- Roboty Drogowe
Zaktualizowany Kosztorys ofertowy- Roboty drogowe z dn. 05.02.2016 r.
Odpowiedzi na pytania 2 Wykonawcy w dn. 05.02.2016 r.
Wersja edytowalna załączników do SIWZ
Wyniki
Informacja o wyborze najkorzystniejszej ofety
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Dostawa walca drogowego (Data: 2016-01-13)

SIWZ + zał
Instrukcja dla Dostawców z zał., istotne dla stron postanowienia umowy
Wyniki
Unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia

Dostawa paliw płynnych dla samochodów służbowych i sprzętu Zarządu Dróg Powiatowych w Lesznie. (Data: 2015-12-10)

SIWZ + zał
Instrukcja dla Wykonawców z zał., istotne dla stron postanowienia umowy
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Odpowiedz na pytanie Wykonawcy
Wyniki
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Dostawa kruszywa łamanego granitowego/bazaltowego i grysu bazaltowego (Data: 2015-11-09)

SIWZ + zał
Instrukcja dla Wykonawców z zał., istotne dla stron postanowienia umowy
Szczegółowe Specyfikacje Techniczne (SST)- Kruszywo łamane
Wyniki
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Ogloszenie o udzieleniu zamówienia

Usługi sprzętowo-transportowe przy zimowym utrzymaniu dróg powiatowych sezonie 2015/2016 (Data: 2015-10-28)

SIWZ + zał
Instrukcja dla Wykonawców z zał., istotne dla stron postanowienia umowy
Formularz nr 8- Formularz cenowy
Szczegółowe Specyfikacje Techniczne (SST)- D.0.00.00.00
SST- D101001b
SST- D101001c
Wyniki
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Usługi sprzętowo-transportowe przy zimowym utrzymaniu dróg powiatowych sezonie 2015/2016 (Data: 2015-10-09)

SIWZ + zał

Instrukcja dla Wykonawców z zał., istotne dla stron postanowienia umowy
Formularz nr 8- Formularz cenowy
Szczegółowe Specyfikacje Techniczne (SST)- D.0.00.00.00
SST- D101001b
SST- D101001c
Wyniki
Informacja o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia

Dostawa mieszanki mineralno-asfaltowej o długim okresie składowania (workowanej). (Data: 2015-08-25)

SIWZ + zał
Instrukcja dla Wykonawców z zał., istotne dla stron postanowienia umowy
Wyniki
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Dostawa soli drogowej niezbrylającej DR (Data: 2015-08-20)

SIWZ + zał
Instrukcja dla Wykonawców z załącznikami, istotne dla stron postanowienia umowy
Wyniki
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Częściowa przebudowa drogi powiatowej nr 4756P Brenno-Zaborówiec-Włoszakowice w ramach zadania: „Przebudowa regionalnego układu połączeń drogowych zachodniej części aglomeracji leszczyńskiej - drogi: 4756P Włoszakowice -Wijewo, 3823P Włoszakowice-Boszkowo (Data: 2015-08-04)

SIWZ + zał
Instrukcja dla Wykonawców z załącznikami
Przedmiar
Kosztorys ofertowy
Szczegółowe Specyfikacje Techniczne
Odpowiedź na pytanie Wykonawcy z dn. 13.08.2015 r.
Poprawiony kosztorys ofertowy z dn. 13.08.2015 r.
Szczegółowa Specyfikacja Techniczna- D.04.07.01A z dn 13.08.2015 r.
Szczegółowa Specyfikacja Techniczna- D.05.03.05A z dn 13.08.2015 r.
Wyniki
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Podwójne powierzchniowe utrwalenie w ciągu drogi powiatowej nr 4797P (Data: 2015-07-21)

SIWZ + zał
Instrukcja dla Wykonawców wraz z załącznikami
Szczegółowa Specyfikacja Techniczna (SST)- Wymagania ogólne
SST- Nawierzchnia podwójnie powierzchniowo utrwalana
Kosztorys ofertowy
Opis techniczny
Wyniki
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Budowa ciągu pieszo-rowerowego w ciągu drogi powiatowej 4788P w m. Garzyn (Data: 2015-06-30)

SIWZ + zał
Instrukcja dla Wykonawców załącznikami
Kosztorys ofertowy
Plan sytuacyjny
Szczegółowe Specyfikacje Techniczne
Rys. szczegół.
Konstrukcja - Model
Wyniki
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 4801P w m. Tworzanice (Data: 2015-06-25)

SIWZ + zał
Instrukcja dla Wykonawców z załącznikami
Szczegółowe Specyfikacje Techniczne
Kosztorys ofertowy
Wyniki
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Remonty chodników w ciągach dróg powiatowych na terenie Gminy Krzemieniewo (Data: 2015-06-24)

SIWZ + zał
Instrukcja dla Wykonawców z załącznikami
Szczegółowe Specyfikacje Techniczne
Kosztorysy ofertowe
Wyniki
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Podwójne powierzchniowe utrwalenie dróg powiatowych nr: 4787P Karchowo-Nowy Belęcin, 4793P Brylewo-Bielawy, 4797P Lubonia-Oporowo (Data: 2015-06-11)

SIWZ + zał
Instrukcja dla wykonawców z załącznikami
Opis techniczny
Kosztorys ofertowy
Przedmiar robót
SST- Wymagania ogólne
SST- Podwójne pow. utrwalenie
Wyniki
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Przebudowa mostów na przepusty w ciągu drogi powiatowej 4756P w ramach zadania " Przebudowa regionalnego układu połączeń drogowych zachodniej części aglomeracji leszczyńskiej - drogi: 4756P Włoszakowice - Wijewo, 3823P Włoszakowice - Boszkowo". (Data: 2015-06-09)

SIWZ + zał
Instrukcja dla wykonawców z załącznikami
SST
Kosztorys ofertowy
Rysunki cz.1
Rysunki cz. 2
Odpowiedz na pytania Wykonawcy dn. 18.06.2015 r.
Opis techniczny dn. 18.06.2015 r.
Zaktualizowane kosztorysy ofertowe dn. 18.06.2015 r.
Brakujące Specyfikacje Techniczne dn. 18.06.2015 r.
Wyniki
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Sprostowanie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Przebudowa dróg powiatowych: nr 4800P i nr 4803P od Dąbcza do Rynku w Rydzynie wraz z budową ciągu pieszo-rowerowego i ronda (Data: 2015-05-04)

SIWZ + zał
Instrukcja dla Wykonawców z zał.
Opis techniczny
Kosztorys ofertowy
Projekt organizacji ruchu
Projekt organizacji ruchu - opis
Kanalizacja deszczowa - rysunki
Przepust - rysunki
Plan sytuacyjny 1
Plan sytuacyjny 2
Plan sytuacyjny 3
Plan sytuacyjny 4
Plan sytuacyjny 5
Plan sytuacyjny 6
Plan sytuacyjny 7
Plan sytuacyjny 8
Plan sytuacyjny 9
Plan sytuacyjny 10
Plan sytuacyjny 11
Plan sytuacyjny 12
Szczegółowe Specyfikacje Techniczne
Zaktualizowany kosztorys ofertowy 06.05.2015
Zaktualizowane Szczegółowe Specyfikacje Techniczne 06.05.2015
Przekroje normalne
Odpowiedz na pytanie Wykonawcy- 1
Geologia
Kosztorys ofertowy aktualizacja z dn. 13.05.2015 r.
Przepust- zabudowa rowu debieckiego
Odpowiedzi na pytania Wykonawcy- w dn. 13.05.2015 r.
Wyniki
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Przebudowa dróg powiatowych: nr 4781P (pomiędzy drogą wojewódzką 432)i nr 4782P od m. Osieczna do m. Berdychowo (Data: 2015-04-24)

SIWZ + zał
Dokumentacja tech 1
Opis- Projekt docelowej organizacji ruchu
Instrukcja dla Wykonawców z załącznikami
Dokumentacja tech 2
Dokumentacja tech 3
Opis techniczny
Plan syt. 1
Plan syt. 2
Plan syt. 3
Plan syt. 4
Plan syt. 5
Plan syt. 6
Plan syt. 7
Plan syt. 8
Plan syt. 9
Plan syt. 10
Plan syt. 11
Plan syt. 12
Szczegółowe Specyfikacje Techniczne
Kosztorys ofertowy
Odpowiedz na pytanie Wykonawcy w dn. 13.05.2015
Odpowiedzi na pytania Wykonawcy 1
Decyzja - pozwolenie na usunięcie drzew
Decyzja środowiskowa
SST kanalizacja deszczowa
Odpowiedz na pytanie Wykonawcy- 3
Odpowiedz na pytanie Wykonawcy - 4
Kosztorys ofertowy- aktualizacja z dn. 13.05.2015 r.
zalacznik 04.07.01
zalacznik 05.03.05
Wyniki
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Sprostowanie do informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Usługi sprzętowe przy bieżącym utrzymaniu dróg (Data: 2015-04-01)

SIWZ + zał
Instrukcja dla Wykonawców z załącznikami
Szczegółowe Specyfikacje Techniczne
Wyniki
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Ogłoszenie o udzielneniu zamówienia

Dostawa emulsji kationowej szybkorozkładowej K - 1 65 (Data: 2015-03-20)

SIWZ + zał
Instrukcja dla Wykonawców z załącznikami, istotne dla stron postanowienia umowy
Odpowiedź na pytania Wykonawcy
Wyniki
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Usługi transportowe, sprzętowe i roboty przy bieżącym utrzymaniu dróg i obiektów mostowych. (Data: 2015-02-27)

SIWZ + zał
Instrukcja dla Wykonawców z załącznikami
Szczegółowe Specyfikacje Techniczne
Wyniki
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Ogłoszenie o udzieleniu zamowienia

Podwójne powierzchniowe utrwalenie drogi powiatowej nr 4760P od granicy miasta Leszna do miejscowości Jezierzyce Koscielne (Data: 2015-02-23)

SIWZ + zał
Instrukcja dla Wykonawców z załącznikami
Kosztorys ofertowy
Przedmiar robót
SST ogólna
SST 05.03.08
Opis techniczny
Odpowiedź na pytanie Wykonawcy
Wyniki
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Przebudowa dróg powiatowych: nr 4781P (pomiędzy drogą wojewódzką 432) i nr 4782P od m. Osieczna do m. Berdychowo (Data: 2015-01-20)

SIWZ + zał
Instrukcja dla Wykonawców z zał.
kosztorys ofertowy
Szczegółowe Specyfikacje Techniczne
dok proj kanalizacja deszcz rysunki plik 1
dok proj kanalizacja deszcz rysunki plik 2
dok proj kanalizacja deszcz rysunki plik 3
dok proj kanalizacja deszcz rysunki plik 4
dokumentacja projektowa drogi rysunki plik 1
dokumentacja projektowa drogi rysunki plik 2
dokumentacja projektowa drogi rysunki plik 3
dokumentacja projektowa drogi rysunki plik 4
dokumentacja projektowa drogi rysunki plik 5
dokumentacja projektowa drogi rysunki plik 6
dokumentacja projektowa drogi rysunki plik 7
dokumentacja projektowa drogi rysunki plik 8
dokumentacja projektowa drogi rysunki plik 9
dokumentacja projektowa drogi rysunki plik 10
dokumentacja projektowa drogi rysunki plik 11
dokumentacja projektowa drogi rysunki plik 12
dokumentacja projektowa drogi rysunki plik 13
dokumentacja projektowa drogi rysunki plik 14
dokumentacja projektowa drogi rysunki plik 15
Informacja dla Wykonawców
Odpowiedź na uwagi Wykonawcy 1
Odpowiedzi na pytania Wykonawcy 2
Odpowiedzi na pytania Wykonawcy 3
Odpowiedź na uwagi Wykonawcy 4
Odpowiedź na uwagi Wykonawcy 5
Odpowiedź na uwagi Wykonawcy 6
zaktualizowany kosztorys ofertowy 30.01.2015 r.
Odpowiedzi na uwagi i pytania Wykonawcy 7
Odpowiedzi na pytania i uwagi Wykonawcy 8
SST 05.03.26
SST 07.05.01
Odpowiedź na pytanie Wykonawcy 9
Informacja dla Wykonawców 10
Aktualny kosztorys ofertowy 02.02.2015 r.
Wyniki
Informacja o unieważnieniu postępowania

Przebudowa dróg powiatowych: nr 4800P i nr 4803P od Dąbcza do Rynku w Rydzynie wraz z budową ciągu pieszo-rowerowego i ronda (Data: 2015-01-20)

SIWZ + zał
Instrukcja dla Wykonawców z zał.
Szczegółowe Specyfikacje Techniczne
Szczegółowe Specyfikace Techniczne - kd
kosztorys ofertowy
dokumentacja projektowa plik 1
dokumentacja projektowa plik 2
dokumentacja projektowa plik 3
dokumentacja projektowa plik 4
dokumentacja projektowa plik 5
dokumentacja projektowa plik 6
dokumentacja projektowa plik 1 d
dokumentacja projektowa plik 2 d
dokumentacja projektowa plik 3 d
dokumentacja projektowa plik 4 d
dokumentacja projektowa plik 5 d
dokumentacja projektowa plik 6 d
dokumentacja projektowa plik 7 d
dokumentacja projektowa plik 8 d
dokumentacja projektowa plik 9 d
Informacja dla Wykonawców
Odpowiedzi na pytania Wykonawcy 1
Odpowiedź na uwagi Wykonawcy 2
Odpowiedzi na pytania Wykonawcy 3
Odpowiedzi na pytania Wykonawcy 4
uaktualniony kosztorys ofertowy z 28.01.2015
projekt organizacji ruchu plik 1
projekt organizacji ruchu plik 2
Informacja dla wykonawców 5
Odpowiedzi na uwagi Wykonawcy 6
Odpowiedzi na pytania i uwagi Wykonawców 7
Odpowiedzi na pytania i uwagi Wykonawcy 8
Wyniki
Informacja o unieważnieniu postępowania

Dostawa paliw płynnych dla samochodów służbowych i sprzętu Zarządu Dróg Powiatowych w Lesznie (Data: 2014-12-05)

SIWZ + zał
Instrukcja dla Wykonawców z zał. , istotne dla stron postanowienia umowy
Wyniki
Informacja o wyborze najkorzystniejszej decyzji
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Dostawa kruszywa łamanego granitowego/bazaltowego i grysu bazaltowego (Data: 2014-11-07)

SIWZ + zał
Instrukcja dla Wykonawców z załącznikami
SST kruszywo łamane
Wyniki
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Usługi sprzętowo-transportowe przy zimowym utrzymaniu dróg powiatowych w sezonie 2014/2015 (2) (Data: 2014-10-15)

SIWZ + zał
Instrukcja dla Wykonawców z załącznikami
Formularz cenowy
Szczegółowe Specyfikacje Techniczne
Wyniki
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Przebudowa kanalizacji deszczowej w m. Wilkowice ul. Dworcowa (Data: 2014-10-06)

SIWZ + zał
Odpowiedź na pytania wykonawcy
Plan sytuacyjny
Przekrój podłużny
Instrukcja dla Wykonawców z załącznikami
Opis techniczny
Kosztorys ofertowy
Szczegółowe Specyfikacje Techniczne
Odpowiedź na pismo Wykonawcy
Wyniki
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Usługi sprzętowo-transportowe przy zimowym utrzymaniu dróg powiatowych w sezonie 2014/2015 (Data: 2014-09-30)

SIWZ + zał
Instrukcja dla Wykonawców z załącznikami
Formularz cenowy
Szczegółowe Specyfikacje Techniczne
Wyniki
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Przebudowa zatoki autobusowej w ciągu drogi powiatowej 4800P w m. Dąbcze (Data: 2014-08-22)

SIWZ + zał
Instrukcja dla Wykonawców z załącznikami
Opis techniczny
Kosztorys ofertowy
Szczegółowe Specyfikacje Techniczne
Wyniki
Unieważnienie postępowania

Wykonanie projektu budowlanego (wykonawczego) na przebudowę drogi powiatowej 3822P Wijewo-Brenno (Data: 2014-07-30)

SIWZ + zał
Instrukcja dla Wykonawców z załącznikami, istotne dla stron postanowienia umowy
Odpowiedzi na pytania Wykonawcy
Wyniki
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Przebudowa kanalizacji deszczowej w m. Wilkowice ul. Dworcowa (Data: 2014-07-23)

SIWZ + zał
Instrukcja dla Wykonawców z załącznikami
Opis techniczny
Kosztorys ofertowy
Szczegółowe Specyfikacje Techniczne
Wyniki
Informacja o unieważnieniu postępowania

Podwójne powierzchniowe utrwalenie drogi powiatowej nr 4772P w m. Przybyszewo (Data: 2014-07-07)

SIWZ + zał
Instrukcja dla Wykonawców z załącznikami
Opis techniczny
Kosztorys ofertowy
Szczegółowe Specyfikacje Techniczne
Wyniki
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Przebudowa drogi powiatowej nr 4790P w m. Kąkolewo – ułożenie krawężnika i kanalizacji deszczowej (Data: 2014-07-07)

SIWZ + zał
Instrukcja dla wykonawcw z załącznikami
Kosztorys ofertowy
Opis techniczny
Szczegółowe Specyfikacje Techniczne
Zmiany w kosztorysie ofertowym
Kosztorys ofertowy po zmianach 10.07.2014 r
Wyniki
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Dostawa mieszanki mineralno-asfaltowej o długim okresie składowania (workowanej) (Data: 2014-07-03)

SIWZ + zał
Instrukcja dla Wykonawców z załącznikami, istotne dla stron postanowienia umowy
Wyniki
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Budowa kanalizacji deszczowej w m. Wilkowice ul. Dworcowa - Przebudowa kanalizacji deszczowej w m. Wilkowice ul. Dworcowa (Data: 2014-06-30)

SIWZ + zał
Instrukcja dla Wykonawców z załącznikami
Kosztorys ofertowy
Opis techniczny
Szczegółowe Specyfikacje Techniczne
Zmiany do przetargu
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Instrukcja dla Wykonawców z załącznikami po zmianach
Kosztorys ofertowy po zmianie 11.07.2014
Wyniki
Unieważnienie postępowania

Remont chodników na rynku w Święciechowie. (Data: 2014-06-23)

SIWZ + zał
Instrukcja dla Wykonawców z załącznikami
Kosztorys ofertowy
Opis techniczny
Szczegółowe Specyfikacje Techniczne
Wyniki
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Budowa ciągu pieszo-rowerowego w ciągu drogi powiatowej nr 4797P Lubonia-Oporówko-Oporowo (Data: 2014-06-17)

SIWZ + zał
Instrukcja dla Wykonawców z załącznikami
Kosztorys ofertowy
Opis techniczny
Szczegółowe Specyfikacje Techniczne
Wyniki
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Remont chodnika w ciągu drogi powiatowej 4783P w m. Świerczyna (Data: 2014-05-28)

SIWZ + zał
Instrukcja dla Wykonawców z załącznikami
Kosztorys ofertowy
Opis techniczny
Szczegółowe Specyfikacje Techniczne
Wyniki
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Remont chodnika w ciągu drogi powiatowej 4779P w m. Osieczna ul. Drzeczkowska (Data: 2014-05-27)

SIWZ + zał
Instrukcja dla Wykonawców z załącznikami
Opis techniczny
Kosztorys ofertowy
Szczegółowe Specyfikacje Techniczne
Wyniki
Informacja o wyborze najkorzystniejszej ofertyu
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Remont chodnika w ciągu drogi powiatowej 4789P w m. Frankowo (Data: 2014-05-26)

SIWZ + zał
Instrukcja dla Wykonawców z załącznikami
Kosztorys ofertowy
Opis techniczny
Szczegółowe Specyfikacje Techniczne
Wyniki
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Remont chodnika w m. Garzyn (Data: 2014-04-30)

SIWZ + zał
Instrukcja dla Wykonawców z załącznikami
Kosztorys ofertowy
Opis techniczny
Szczegółowe Specyfikacje Techniczne
Wyniki
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Remont chodnika w m. Oporówko (Data: 2014-04-29)

SIWZ + zał
Instrukcja dla Wykonawców z załącznikami
Kosztorys ofertowy
Opis techniczny
Szczegółowe Specyfikacje Techniczne
Wyniki
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Budowa ciągu pieszo-rowerowego w ciągu drogi powiatowej nr 4797P Lubonia-Oporówko-Oporowo (Data: 2014-04-25)

SIWZ + zał
Instrukcja dla Wykonawców z załącznikami
Kosztorys ofertowy
Opis techniczny
Szczegółowe Specyfikacje Techniczne
Odpowiedź na pismo Wykonawcy
Wyniki
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

Przebudowa dróg powiatowych 4801P na odcinku droga krajowa nr 5 - Dąbcze, 4800P i 4803P Dąbcze-Rydzyna (Data: 2014-04-02)

SIWZ + zał
Instrukcja dla Wykonawców z załącznikami
Kosztorys ofertowy
Opis techniczny
Szczegółowe Specyfikacje Techniczne
Zmiany w kosztorysie
kosztorys ofertowy po zmianach 04.04.2014
Wyniki
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Remont nawierzchni w ciągu drogi powiatowej 4759P Włoszakowice - Bukówiec Górny (Data: 2014-03-11)

SIWZ + zał
Instrukcja dla Wykonawców z zał.
Kosztorys ofertowy
Opis techniczny
Szczegółowe Specyfikacje Techniczne
Wyniki
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Ogloszenie o udzieleniu zamówienia

Dostawa emulsji asfaltowej kationowej szybkorozpadowej K-1 65 (Data: 2014-02-14)

SIWZ + zał
Instrukcja dla Wykonawców z załącznikami, istotne dla stron postanowienia umowy
Wyniki
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Dostawa soli drogowej niezbrylającej typ DR (Data: 2014-02-12)

SIWZ + zał
Instrukcja dla Wykonawców z załącznikami
Wyniki
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Usługi transportowe, sprzętowe i roboty przy bieżącym utrzymaniu dróg i obiektów mostowych (Data: 2014-02-07)

SIWZ + zał
Instrukcja dla Wykonawców z zał.
Szczegółowe Specyfikacje Techniczne
Wyniki
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
zmiana do informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Przebudowa drogi powiatowej 4756P od drogi wojewódzkiej nr 305 przez Brenno w kierunku Zaborówca (Data: 2014-01-21)

SIWZ + zał
Instrukcja dla Wykonawców z załącznikami
Kosztorys ofertowy
Opis techniczny
Szczegółowe Specyfikacje Techniczne
Zmiana w SIWZ w Instrukcji dla Wykonawców
Odpowiedź na pytanie Wykonawcy
Uaktualnione SST
Wyniki
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Przebudowa drogi powiatowej nr 6263P Nowa Wieś - Pawłowice (Data: 2014-01-15)

SIWZ + zał
Instrukcja dla Wykonawców z załącznikami
Opis techniczny
Rys. TII.2.1
Rys. TII.2.2
Szczegółowe Specyfikacje Techniczne
TII - opis techniczny
TII - załącznik nr 1
TII - załącznik nr 2
TII.1 - Plan orientacyjny 297 x 750
TII 2.1 - Plan sytuacyjny
TII 2.2 - Plan sytuacyjny
TII 3.1 - Profil 1650x594
TII 3.2 - Profil 1650x594
TII 3.3 Profile 1110 x 297
TII 3.4 - Profil 1650 x 594
TII 3.5 Profile 1110 x 297
TII.4 Przekroje normalne 1830 x297
TII.5.1 - Szczegóły konstrukcyjne 750 x 297
TII.5.2 - Szczegóły konstrukcyjne 930 x 297
Kosztorys ofertowy
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Odpowiedzi na pytania Wykonawcy 1
Aktualny kosztorys ofertowy 23.01.2014
Odpowiedzi na pytania Wykonawcy 2
Odpowiedzi na pytania Wykonawcy 3
Odpowiedzi na pytania Wykonawcy 4
Odpowiedzi na pytania Wykonawcy 5
Kosztorys ofertowy wersja akualna 24.01.2014 r.
Kosztorys ofertowy wersja aktualna , edytowalna 24.01.2014
Wyniki
informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Przebudowa drogi powiatowej 4760P - budowa ciągu pieszo-rowerowego Święciechowa-Gołanice (Data: 2014-01-14)

SIWZ + zał
Instrukcja dla Wykonawców z załącznikami
Kosztorys ofertowy
Szczegółowe Specyfikacje Techniczne
Opis techniczny
Odpowiedź na pismo Wykonawcy
Dokument. projektowa 1
Dokument. projektowa 2
Wyniki
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Dostawa paliw płynnych dla samochodów służbowych i sprzętu Zarządu Dróg Powiatowych w Lesznie (Data: 2013-12-12)

SIWZ + zał
Instrukcja dla Wykonawców z zał. , istotne dla stron postanowienia umowy
Wyniki
informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Dostawa kruszywa łamanego granitowego/bazaltowego i grysu bazaltowego (Data: 2013-11-28)

SIWZ + zał
Instrukcja dla Wykonawców z zał., istotne dla stron postanowienia umowy
SST - kruszywo łamane
Wyniki
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Wykonanie projektu budowlanego (wykonawczego) na przebudowę drogi powiatowej nr 4756 na odcinku Brenno-Zaborówiec-Włoszakowice (Data: 2013-11-27)

SIWZ + zał
Instrukcja dla Wykonawców z zał. , istotne dla stron postanowienia umowy
Wyniki
informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Dostawa wyrobów betonowych (Data: 2013-11-27)

SIWZ + zał
Instrukcja dla Wykonawców z zał.
Krawężnik - specyfikacja techniczna
Obrzeże - specyfikacja techniczna
Kostka - specyfikacja techniczna
Wyniki
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Wykonanie projektu budowlanego (wykonawczego) na przebudowę dróg powiatowych – 4781P pomiędzy drogą wojewódzką 432, -4782P od m. Osieczna do m. Berdychowo (Data: 2013-11-26)

SIWZ + zał
Instrukcja dla Wykonawców z zał. istotne dla stron postanowienia umowy
Odpowiedzi na pytania Wykonawcy
Wyniki
informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
ogloszenie o udzieleniu zamówienia

Budowa ciągu pieszo-rowerowego w ciągu drogi powiatowej nr 4797P Lubonia-Oporówko-Oporowo (Data: 2013-10-17)

SIWZ + zał
Instrukcja dla Wykonawców z zał.
Kosztorys ofertowy
Szczegółowe Specyfikacje Techniczne
Zmiana w kosztorysie ofertowym
Kosztorys ofertowy po zm 21.10.2013 r.
Opis techniczny po zmianie
SST 04.04.02 po zmianie
Wyniki
informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Wykonanie projektu budowlanego (wykonawczego) na przebudowę drogi powiatowej 4760P – budowę ciągu pieszo-rowerowego Święciechowa-Gołanice (Data: 2013-10-16)

SIWZ + zał
Instrukcja dla Wykonawców z zał., istotne dla stron postanowienia umowy
Wyniki
informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
ogloszenie o udzieleniu zamówienia

Dostawa mieszanki mineralno-asfaltowej o długim okresie składowania (workowana) (Data: 2013-10-10)

SIWZ + zał
Instrukcja dla Wykonawców z zał., istotne dla stron postanowienia umowy
Wyniki
informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Usługi sprzętowo-transportowe przy zimowym utrzymaniu dróg powiatowych w sezonie 2013/2014 (Data: 2013-10-07)

SIWZ + zał
Instrukcja dla Wykonawców z załącznikami
Szczegółowe Specyfikacje Techniczne
Formularz cenowy
Wyniki
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Budowa ciągu pieszo-rowerowego w ciągu drogi powiatowej nr 4797P Lubonia-Oporówko-Oporowo (Data: 2013-09-30)

SIWZ + zał
Instrukcja dla Wykonawców z zał.
Kosztorys ofertowy
Opis techniczny
Szczegółowe Specyfikacje Techniczne
Uzupełnienie SST
SST warstwa ścieralna i wiążąca
Wyniki
Informacja o unieważnieniu postępowania

Przebudowa drogi powiatowej nr 4757P Górka Duchowna - Targowisko (Data: 2013-09-26)

SIWZ + zał
Kosztorys ofertowy
Opis techniczny
Instrukcja dla Wykonawców z zał.
Szczegółowe Specyfikacje Techniczne
Odpowiedź na pytanie Wykonawcy
Wyniki
informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Wykonanie projektu budowlanego (wykonawczego) na przebudowę drogi powiatowej nr 4756 na odcinku Brenno-Zaborówiec-Włoszakowice (Data: 2013-09-20)

SIWZ + zał
Instrukcja dla Wykonawców z zał., istotne dla stron postanowienia umowy
Odpowiedź na pytania Wykonawcy
Wyniki
informacja o unieważnieniu postępowani

Wykonanie projektu budowlanego (wykonawczego) na przebudowę dróg powiatowych – 4781P pomiędzy drogą wojewódzką 432, -4782P od m. Osieczna do m. Berdychowo (Data: 2013-09-20)

SIWZ + zał
Instrukcja dla Wykonawców z zał., istotne dla stron postanowienia umowy
Odpowiedź na pytania Wykonawcy
Wyniki
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty i unieważnieniu postępowania

Przebudowa drogi powiatowej 4756P od drogi wojewódzkiej nr 305 przez Brenno w kierunku Zaborówca (Data: 2013-09-17)

SIWZ + zał
Instrukcja dla Wykonawców z załącznikami
Kosztorys ofertowy
Opis techniczny
Szczegółowe Specyfikacje Techniczne
Odpowiedź na pytanie Wykonawcy
Wyniki
informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Budowa ciągu pieszo-rowerowego w ciągu drogi powiatowej nr 4797P Lubonia-Oporówko-Oporowo (Data: 2013-08-26)

SIWZ + zał
Instrukcja dla Wykonawców z załącznikami
Kosztorys ofertowy
Opis techniczny
Szczegółowe Specyfikacje Techniczne
Plan orientacyjny
Przekrój konstrukcyjny
Wyniki
informacja o wyborze najkorxystniejszej oferty
ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Remont drogi powiatowej nr 4766P w m. Żakowo (Data: 2013-08-02)

SIWZ + zał
Instrukcja dla Wykonawców z załącznikami
Opis techniczny
Kosztorys ofertowy
Szczegółowe Specyfikacje Techniczne
Wyniki
informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Podwójne powierzchniowe utrwalenie drogi powiatowej nr 4790P na odcinku Świerczyna-Grodzisko (Data: 2013-07-18)

SIWZ + zał
Instrukcja dla Wykonawców z załącznikami
Opis techniczny
Kosztorys ofertowy
Szczegółowe Specyfikacje Techniczne
Wyniki
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Dostawa soli kamiennej drogowej niezbrylającej typ DR (Data: 2013-07-17)

SIWZ + zał
Instrukcja dla Wykonawców z załącznikami
Odpowiedź na pytanie Wykonawcy
Wyniki
informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Przebudowa drogi powiatowej nr 4803P - budowa ciągu pieszo-rowerowego w m. Rydzyna (Data: 2013-07-02)

SIWZ + zał
Instrukcja dla Wykonawców z zał.
kosztorys ofertowy
ogólna charakterystyka
opis techniczny
dokument - plan orientacyjny
plan zagospodarowania terenu
dokumentacja - przekroje konstrukcyjne
szczegółowe specyfikacje techniczne
Wyniki
informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
ogloszenie o udzieleniu zamówienia

Ułożenie warstwy ścieralnej w ciągu drogi powiatowej nr 4791P w m. Pawłowice (Data: 2013-06-28)

SIWZ + zał
Instrukcja dla Wykonawców z załącznikami
Kosztorys ofertowy
Opis techniczny
Szczegółowe Specyfikacje Techniczne
Wyniki
ogloszenie o udzieleniu zamówienia
informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Usługa geodezyjna polegająca na wykonaniu map sytuacyjno-wysokościowych w skali 1 : 500 do celów projektowych - zapytanie o cenę (Data: 2013-06-11)

SIWZ + zał
Wyniki
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Ogloszenie o udzieleniu zamówienia

Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 4794P w m. Krzemieniewo (Data: 2013-05-21)

SIWZ + zał
Instrukcja dla Wykonawców z zał.
Kosztorys ofertowy
Opis techniczny
Szczegółowe Specyfikacje Techniczne
Wyniki
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Podwójne powierzchniowe utrwalenie drogi powiatowej nr 4801P na odcinku Tworzanice - Przybiń oraz drogi powiatowej nr 4772P w m. Lasocice (Data: 2013-05-20)

SIWZ + zał
Instrukcja dla Wykonawców z zał.
Opis techniczny
Kosztorys ofertowy
Szczegółowe Specyfikacje Techniczne
Wyniki
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Podwójne powierzchniowe utrwalenie drogi powiatowej nr 4797P na odcinku Pawłowice-Lubonia. (Data: 2013-04-19)

SIWZ + zał
Instrukcja dla Wykonawców z zał.
Opis techniczny
Kosztorys ofertowy
Szczegółowe Specyfikacje Techniczne
Wyniki
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Dostawa mieszanki mineralno-asfaltowej o długim okresie składowania (workowanej) (Data: 2013-03-25)

SIWZ + zał
Instrukcja dla Wykonawców z zał. , istotne dla stron postanowienia umowy
Wyniki
informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Dostawa paliw płynnych dla samochodów służbowych i sprzętu Zarządu Dróg Powiatowych w Lesznie (Data: 2013-03-13)

SIWZ + zał
Instrukcja dla Wykonawców z zał. , istotne dla stron postanowienia umowy
odpowiedzi na pytania Wykonawcy
Wyniki
informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Dostawa emulsji asfaltowej kationowej szybkorozpadowej K-1 65 (Data: 2013-03-08)

SIWZ + zał
Instrukcja dla Wykonawców z zał., istotne dla stron postanowienia umowy
Wyniki
informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Roboty remontowe na terenie Gminy Osieczna w ciągach dróg powiatowych nr: 4791P, 4778P, 4790P, 3831P, 4782P, 4767P (Data: 2013-02-28)

SIWZ + zał
Instrukcja dla Wykonawców z załącznikami
Opis techniczny
Kosztorys ofertowy
Szczegółowe Specyfikacje Techniczne
Zmiany w kosztorysie
Kosztorys ofertowy po poprawkach 08.03.2013 r.
Opis techniczny po poprawkach
Wyniki
informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Dostawa fabrycznie nowego samochodu (Data: 2013-02-27)

SIWZ + zał
Instrukcja dla Wykonawców z załącznikami, istotne dla stron postanowienia umowy
zmiana do projektu umowy
odpowiedź 1 na pytania Wykonawcy
odpowiedź 2 na pytanie Wykonawcy
odpowiedź 3 na pytanie Wykonawcy
zmiana do zał. nr 1
zał. nr 1 do oferty po zmianie
Wyniki
informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
ogłoszenie o udzieleniu zamóienia

Przebudowa drogi powiatowej nr 6263P na odcinku od granicy m. Leszna do Nowej Wsi (Data: 2013-02-05)

SIWZ + zał
kosztorys ofertowy
Szczegółowe Specyfikacje Techniczne
Opis techniczny
Dokumentacja techniczna - Tom I A
Dokumnetacja techniczna - Tom I B
Dokumentacja techniczna - Tom I C
Dokumentacja tecniczna - Tom I D
Dokumentacja techniczna - Tom I E
Instrukcja dla Wykonawców z załącznikami
Odpowiedź 1 na pytania Wykonawcy
uaktualnione Szczegółowe Specyfikaje Techniczne 14.02.2013 r.
aktualny kosztorys ofertowy 14.02.2013 r.
zgłoszenie robót
Odpowiedź 2 na pytania Wykonawcy
Odpowiedź 3 na pytania Wykonawcy
Odpowiedź 4 na pytania Wykonawcy
Odpowiedź 5 na pytania Wykonawcy
skorygowany kosztorys ofertowy 15.02.2013
skorygowane SST 15.02.2013
Odpowiedź 6 na pytanie Wykonawcy
Zmiany w kosztorysie ofertowym
Poprawiony kosztorys ofertowy 18.02.2013
Wyniki
informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Usługi transportowe, sprzętowe i roboty przy bieżącym utrzymaniu dróg i obiektów mostowych.. (Data: 2013-01-18)

SIWZ + zał
Instrukcja dla wykonawców z załącznikami
Szczegółowe Specyfikacje Techniczne
Wyniki
informacja o wyborze nakorzystniejszej oferty
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Dostawa paliw płynnych dla samochodów służbowych i sprzętu Zarządu Dróg Powiatowych w Lesznie (Data: 2012-12-06)

SIWZ + zał
Instrukcja dla Wykonawców z zał., istotne dla stron postanowienia umowy
Wyniki
informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
ogloszenie o udzieleniu zamówienia

Sprzedaż drzew " na pniu " rosnących w pasach drogowych dróg powiatowych na terenie powiatu leszczyńskiego - wszelkie informacje w zakładce - komunikaty- (Data: 2012-11-26)

SIWZ + zał
Wyniki

Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 4757P w m. Targowisko ( 72 mb ) (Data: 2012-11-20)

SIWZ + zał
Instrukcja dla Wykonawców z załącznikami
Opis techniczny
Szczegółowe Specyfikacje Techniczne
kosztorys ofertowy
Wyniki
informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Przebudowa dróg powiatowych 6263P i 4791P w m. Pawłowice (Data: 2012-11-09)

SIWZ + zał
kosztorys ofertowy
Instrukcja dla Wykonawców z załącznikami
Opis techniczny
Szczegółowe Specyfikacje Techniczne
Odpowiedź na pytanie Wykonawcy
Wyniki
informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Przebudowa drogi powiatowej 3823P w m. Włoszakowice (Data: 2012-11-09)

SIWZ + zał
Instrukcja dla Wykonawców z załącznikami
kosztorys ofertowy
opis techniczny
Szczegółowe Specyfikacje Techniczne
Odpowiedź na pytanie Wykonawcy
Specyfikacja Techniczna D.05.03.05 aktualna
Wyniki
informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Remont chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 4771P w m. Wilkowice ( wymiana krawężnika ) (Data: 2012-10-11)

SIWZ + zał
Instrukcja dla Wykonawców z załącznikami
kosztorys ofertowy
Opis techniczny
Szczegółowe Specyfikacje Techniczne
Wyniki
informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Usługi sprzętowo-transportowe przy zimowym utrzymaniu dróg powiatowych w sezonie 2012/2013 (Data: 2012-10-05)

SIWZ + zał
Instrukcja dla Wykonawców z załącznikami
formularz cenowy
Szczegółowe Specyfikacje Techniczne
Wyniki
informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
zmiana do informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty
ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Oświetlenie uliczne drogi powiatowej nr 3823P w m. Boszkowo - ul. Starkowska i ul. Dworcowa (Data: 2012-10-04)

SIWZ + zał
Instrukcja dla Wykonawców z załącznikami
kosztorys ofertowy
Szczegółowe Specyfikacje Techniczne
zmiany w kosztorysie ofertowym
kosztorys ofertowy po zmianach 11.10.2012 r.
Wyniki
informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Dostawa betonu i wyrobów betonowych - zapytanie o cenę (Data: 2012-09-24)

SIWZ + zał
Wyniki
informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o udzieleniu zamówienia

Przebudowa drogi powiatowej nr 4756P od drogi wojewódzkiej 305 do m. Brenno - etap I (Data: 2012-09-18)

SIWZ + zał
Instrukcja dla Wykonawców z załącznikami
Kosztorys ofertowy
Szczegółowe Specyfikacje Techniczne
Wyniki
informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Przebudowa chodnika przy drodze powiatowej nr 4765P w m. Długie Stare – ul. Jesienna (Data: 2012-09-17)

SIWZ + zał
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Instrukcja dla Wykonawców z zał.
Kosztorys ofertowy
Opis techniczny
Szczegółowe Specyfikacje Techniczne
Wyniki
informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Przebudowa nawierzchni asfaltowej drogi powiatowej nr 4764P w Święciechowie ul. Wschowska - etap II (Data: 2012-09-14)

SIWZ + zał
Instrukcja dla Wykonawców z załącznikami
kosztorys ofertowy
Szczegółowe Specyfikacje Techniczne
Wyniki
informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Dostawa soli kamiennej drogowej niezbrylającej typ DR (Data: 2012-08-27)

SIWZ + zał
Instrukcja dla Wykonawców z załącznikami
odpowiedź na pytanie 1 dla wykonawców
odpowiedź na pytanie 2 dla wykonawców
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Wyniki
informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 4766P w m. Żakowo (Data: 2012-08-22)

SIWZ + zał
Instrukcja dla Wykonawców z załącznikami
kosztorys ofertowy
opis techniczny
Szczegółowe Specyfikacje Techniczne
Wyniki
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 4757P w m. Targowisko (Data: 2012-08-22)

SIWZ + zał
Instrukcja dla Wykonawców z załącznikami
opis techniczny
kosztorys ofertowy
Szczegółowe Specyfikacje Techniczne
Wyniki
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Remont chodnika w ciągu drogi powiatowej 4769P w m. Lipno ul. Powstańców Wielkopolskich (Data: 2012-08-07)

SIWZ + zał
kosztorys ofertowy
Instrukcja dla Wykonwców z załącznikami
Szczegółowe Specyfikacje Techniczne
Opis techniczny
Wyniki
informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Budowa ciągu pieszo-rowerowego przy drodze powiatowej nr 3823P w m. Włoszakowice ul. Powstańców Wlkp. (Data: 2012-07-31)

SIWZ + zał
Instrukcja dla Wykonawców z załącznikami
kosztorys ofertowy
Szczegółowe Specyfikacje Techniczne
odpowiedź na pismo Wykonawcy
Wyniki
informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Przebudowa nawierzchni asfaltowej drogi powiatowej nr 4764P w Święciechowie ul. Wschowska (Data: 2012-06-28)

SIWZ + zał
Instrukcja dla Wykonawców z zał.
opis techniczny
kosztorys ofertowy
Szczegółowe Specyfikacje Techniczne
informacja o błędach w SST
prawidłowe Szczegółowe Specyfikacje Techniczne
odpowiedzi na pytania Wykonawcy
Wyniki
informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Przebudowa ul. Lasocickiej w miejscowości Święciechowa - nawierzchnia (Data: 2012-06-28)

SIWZ + zał
Instrukcja dla Wykonawców z załącznikami
opis techniczny
kosztorys ofertowy
Szczegółowe Specyfikacje Techniczne
informacja o błędach w SST
prawidłowe Szczegółowe Specyfikacje Techniczne
wyjaśnienie do SST
D-05.03.05 Warstwa ścieralna
odpowiedzi na pytania Wykonawcy
Wyniki
informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Wykonanie projektu budowlanego (wykonawczego) na przebudowę dróg powiatowych4800P i 4803P od skrzyżowania z drogą 4801P w m. Dąbcze do m. Rydzyna (Rynek) (Data: 2012-06-15)

SIWZ + zał
Instrukcja dla Wykonawców z zał., istotne dla stron postanowienia umowy
mapka z zaznaczonym obszarem inwestycji
odpowiedź na pytania Wykonawcy
Wyniki
informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
ogloszenie o udzieleniu zamówienia

Wykonanie projektu budowlanego ( wykonawczego ) na przebudowę drogi powiatowej nr 4801P na odc. droga krajowa nr 5 - Dąbcze (Data: 2012-05-25)

SIWZ + zał
Instrukcja dla Wykonawców z zał. , istotne dla stron postanowienia umowy
odpowiedzi na pytania
mapka z zaznaczonym obszarem inwestycji
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
zmiany w SIWZ po zmianie ogłoszenia
Wyniki
informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Odnowa nawierzchni bitumicznej przez podwójne powierzchniowe utrwalenie dróg powiatowych nr 4793P na długości 1,20 km i nr 4788P na długości 1,50 km (Data: 2012-05-22)

SIWZ + zał
Instrukcja dla Wykonawców z zał.
kosztorys ofertowy
Opis techniczny
Szczegółowe Specyfikacje Techniczne
Wyniki
informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty str 1
informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty str 2
ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 4782P w m. Świerczyna (Data: 2012-05-11)

SIWZ + zał
Instrukcja dla Wykonawców z załącznikami
Opis techniczny
kosztorys ofertowy
Szczegółowe Specyfikacje Techniczne
poprawki błędów pisarskich w Instrukcji dla Wykonawców
Wyniki
informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 4800P w m. Kąkolewo (Data: 2012-05-11)

SIWZ + zał
Instrukcja dla Wykonawców z załącznikami
kosztorys ofertowy
Szczegółowe Specyfikacje Techniczne
opis techniczny
Wyniki
informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 4790P w m. Grodzisko (Data: 2012-05-10)

SIWZ + zał
Instrukcja dla Wykonawców z zał.
opis techniczny
kosztorys ofertowy
Szczegółowe Specyfikacje Techniczne
odpowiedź na pytania Wykonawcy
Wyniki
informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Budowa zatoki autobusowej w ciągu drogi powiatowej nr 4778P w m. Wolkowo (Data: 2012-05-10)

SIWZ + zał
Instrukcja dla Wykonawców z załącznikami
opis techniczny
kosztorys ofertowy
Szczegółowe Specyfikacje Techniczne
Wyniki
informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
ogłoszenie o uidzieleniu zamówienia

Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3831P w m. Miąskowo (Data: 2012-05-10)

SIWZ + zał
Instrukcja dla Wykonawców z załącznikami
opis techniczny
kosztorys ofertowy
Szczegółowe Specyfikacje Techniczne
Wyniki
informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Dostawa mieszanki mineralno-asfaltowej o długim okresie składowania ( workowanej ) (Data: 2012-05-09)

SIWZ + zał
Instrukcja dla Wykonawców z załącz., istotne dla stron postanowienia umowy
Wyniki
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Roboty przy bieżącym utrzymaniu dróg i obiektów mostowych (Data: 2012-04-27)

SIWZ + zał
Instrukcja dla Wykonawców z zał.
Szczegółowe Specyfikacje Techniczne
Wyniki
informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Przebudowa drogi powiatowej 4800P m. Dąbcze - budowa ciągu pieszo-rowerowego (Data: 2012-04-27)

SIWZ + zał
Szcegółowe Specyfikacje Techniczne
opis techniczny
kosztorys ofertowy
Instrukcja dla Wykonawców, istotne dla stron postanowienia umowy
Odpowiedź na pytanie Wykonawcy
Wyniki
informacje o wyborze najkorzystniejszej oferty
ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Wykonanie projektu budowlanego (wykonawczego) na przebudowę drogi powiatowej 6263P (Data: 2012-04-02)

SIWZ + zał
Instrukcja dla Wykonawców z zał., istotne dla stron postanowienia umowy
odpowiedź 1 na pytania Wykonawcy
odp. 2 na pytania Wykonawcy
odp. 3 na pytanie Wykonawcy
odp. 4 na pytania Wykonawcy
odp. 5 na pytanie Wykonawcy
odp 6 na pytania Wykonawcy
Wyniki
informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Przebudowa drogi powiatowej nr 3823P od granicy z powiatem wolsztyńskim do skrzyżowania w kierunku Ujazdowa (nawierzchnia) (Data: 2012-03-21)

SIWZ + zał
Instrukcja dla Wykonawców z załącznikami
kosztorys ofertowy
szczegółowe specyfikacje techniczne
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
zmiany do SIWZ
odp 1 na pytania Wykonawcy
kosztorys ofertowy po zmianie 03.04.2012
odpowiedź 2 na pytanie Wykonawcy
Wyniki
informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Dostawa emulsji asfaltowej kationowej szybkorozpadowej K-1 65 (Data: 2012-02-23)

SIWZ + zał
Instrukcja dla Wykonawców z zał. , istotne dla stron postanowienia umowy
Wyniki
informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Budowa ciągu pieszo – rowerowego w ciągu drogi powiatowej nr 4797P Pawłowice – Lubonia (Data: 2012-01-30)

SIWZ + zał
Instrukcja dla Wykonawców z zał.
Szczegółowe Specyfikacje Techniczne
kosztorys ofertowy
opis techniczny
odpowiedź na pismo Wykonawcy
Wyniki
informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Usługi transportowe, sprzętowe i roboty przy bieżącym utrzymaniu dróg i obiektów mostowych (Data: 2012-01-25)

SIWZ + zał
Instrukcja dla Wykonawców z załącznikami
Szczegółowe Specyfikacje Techniczne
Wyniki
informacja o wwyborze najkorzystniejszej oferty
ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Przebudowa drogi powiatowej nr 3823P od granicy z powiatem wolsztyńskim do skrzyżowania w kierunku Ujazdowa (Data: 2012-01-16)

SIWZ + zał
wyjaśnienie do kosztorysu ofertowego
Instrukcja dla Wykonawców z zał.
kosztorys ofertowy
dokumentacja projekt. branża drogowa rys. I
dokumentacja projekt. branża drogowa rys. II
dokumentacja projektowa separator
Szczegółowe Specyfikacje Techniczne
dokumentacja projekt. branża drogowa rys. III
dokumentacja projekt. branża drogowa rys. IV
dokumentacja projekt. branża drogowa rys. V
dokumentacja projekt. branża drogowa rys. VI
dok. projekt. br kanalizacyjna rys 1
dok. projekt. br kanalizacyjna rys 2
dok. projekt. br kanalizacyjna rys 3
dok. projekt. br kanalizacyjna rys 4
dok. projekt. br kanalizacyjna rys 5
dok. projekt. br kanalizacyjna profil podłużny rys I
dok. projekt. br kanalizacyjna profil podłużny rys II
dok. projekt. br kanalizacyjna profil podłużny rys III
dok. projekt. br kanalizacyjna wyloty W1 i W2
dok. projekt. przepust skrzynkowy rys. 1
dok. projekt. przepust skrzynkowy rys. 2
dok. projekt. przepust skrzynkowy rys. 3
opis techniczny
kosztorys ofertowy poprawiony
opis techniczny poprawiony
odpowiedź 1 na pytania Wykonawcy
odpowiedź 2 na pytania wykonawcy
odpowiedź 3 na pytania Wykonawcy
studnia chłonna - rysunek
wylot rurociągu - rysunek
kosztorys ofertowy poprawiony 2 aktualny na dzień 23.01.2012
opis techniczny poprawiony 2 aktualny na dzień 23.01.2012
specy. tech 04.07.01a podbudowa
specy. tech 05 03 5a nawierzchnia
05 03 5b specy tech nawierzchnia
odpowiedź 5 na pytania Wykonawcy
odpowiedź 4 na pytania Wykonawcy
odpowiedź 6 na pytanie Wykonawcy
SST 01.02.04 rozbiórka
SST 03.01.01 przepust pod koroną drogi
kosztorys ofertowy poprawiony 3 aktualny na dzień 24.01.2012
opis techniczny poprawiony 3 aktualny na dzień 24.01.2012
odpowiedź 7 na pytania Wykonawcy
rysunek poprawiony - branża kanalizacyjna
odpowiedź 8 na pytania Wykonawcy
odpowiedź 9 na pytanie Wykonawcy
odpowiedź 10 na pytanie Wykonawcy
Wyniki
informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Dostaw paliw płynnych dla samochodów służbowych i sprzętu Zarządu Dróg Powiatowych w Lesznie. (Data: 2011-12-12)

SIWZ + zał
Instrukcja dla Wykonawców z zał., istotne dla stron postanowienia umowy
Wyniki
informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Odnowa nawierzchni bitumicznej przez podwójne powierzchniowe utrwalenie dróg powiatowych nr 4796P w m. Kociugi – długość 0,9 km i nr 4788P w m. Górzno – długość 0,39 km (Data: 2011-11-18)

SIWZ + zał
Szczegółowe specyfikacje techniczne (330.94kB)
opis techniczny (27kB)
kosztorys ofertowy (60.54kB)
Instrukcja dla wykonawców z zał. (653.54kB)
Wyniki
informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Przebudowa drogi powiatowej nr 4755P Wijewo-Potrzebowo-granica powiatu - odnowa nawierzchni bitumicznej przez podwójne powierzchniowe utrwalenie - długość 1,4 km (Data: 2011-11-03)

SIWZ + zał
Instrukcja dla Wykonawców z zał. (617.15kB)
kosztorys ofertowy (60.48kB)
szczegółowe specyfikacje techniczne (330.95kB)
opis techniczny (59.91kB)
Wyniki
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (525.6kB)
ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Wykonanie mapy do celów projektowych w skali 1:500 (Data: 2011-10-24)

SIWZ + zał
Instrukcja dla Wykonawców z zał. (545.25kB)
Wyniki
ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (71.28kB)
informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (607.28kB)

Wykonanie mapy do celów projektowych w skali 1:500 (Data: 2011-10-24)

SIWZ + zał
Instrukcja dla Wykonawców z załacznikami (558.84kB)
Wyniki
ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (71.36kB)
informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (718.22kB)

Usługi sprzętowo-transportowe przy zimowym utrzymaniu dróg powiatowych w sezonie 2011/2012 (Data: 2011-09-15)

SIWZ + zał
formularz cenowy (53.74kB)
specyfikacje techniczne (439.8kB)
Instrukcja dla Wykonawców z zał. (512.18kB)
Wyniki
ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (95.56kB)
informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (2764.56kB)

Przebudowa drogi powiatowej nr 4783P w m. Ziemnice - budowa chodnika-kontynuacja (Data: 2011-09-13)

SIWZ + zał
szczegółowe specyfikacje techniczne (975.51kB)
opis techniczny (61.73kB)
kosztorys ofertowy (85.28kB)
Instrukcja dla Wykonawców z zał. (613.72kB)
Wyniki
ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (70.7kB)
informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (881.61kB)

Przebudowa drogi powiatowej nr 4783P w m. Ziemnice - budowa chodnika (Data: 2011-09-01)

SIWZ + zał
opis techniczny (83.12kB)
kosztorys ofertowy (62.57kB)
Szczegółowe specyfikacje techniczne (1128.81kB)
Instrukcja dla Wykonawców z zał. (562.94kB)
Wyniki
ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (70.63kB)
informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (644.8kB)

Przebudowa drogi powiatowej nr 4772P w m. Święciechowa – budowa chodnika (Data: 2011-08-29)

SIWZ + zał
kosztorys ofertowy (62.58kB)
szczegółowe specyfikacje techniczne (1088.16kB)
Instrukcja dla wykonawców z zał. (546.87kB)
opis techniczny (69.47kB)
Wyniki
ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (86.7kB)
informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (695.43kB)

Przebudowa drogi powiatowej nr 4764P w m. Święciechowa – budowa chodnika (Data: 2011-08-29)

SIWZ + zał
szczegółowe specyfikacje techniczne (989kB)
opis techniczny (59.96kB)
kosztorys ofertowy (62.5kB)
Instrukcja dla Wykonawców z zał. (628.54kB)
Wyniki
ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (70.18kB)
informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (686.38kB)

Dostawa mieszanki mineralno-asfaltowej o długim okresie składowania (workowanej) (Data: 2011-08-04)

SIWZ + zał
Instrukcja dla wykonawców z załącznikami (145.97kB)
Wyniki
informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (586.27kB)
ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (70.53kB)

Dostawa soli kamiennej drogowej niezbrylającej typ DR (Data: 2011-07-26)

SIWZ + zał
Instrukcja dla wykonawców z załącznikami (153.75kB)
Wyniki
informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (616.15kB)
ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (71.96kB)

Odbudowa drogi powiatowej nr 3823P granica powiatu wolsztyńskiego-Boszkowo-Włoszakowice od km 1+780 do km 2+080, zniszczonej przez wysoki poziom wód Jeziora Dominickiego w 2010 roku (Data: 2011-07-22)

SIWZ + zał
Wyniki
ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (71.71kB)
inf o wyborze najkorzystniejszej oferty po powtórzeniu czynności oceny ofert i ponownym dokonaniu wyboru oferty najkorzystniejszej (674.29kB)
inf o przystąpieniu do powtórzenia czynności oceny oferty i wyboru oferty najkorzyst. (535.02kB)
informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (659.17kB)

Przebudowa ścieżki rowerowej w ciągu drogi powiatowej nr 4800P w m. Rydzyna - Dąbcze (Data: 2011-07-15)

SIWZ + zał
Wyniki
ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (70.57kB)
informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (669.2kB)

Odnowa nawierzchni bitumicznej przez pojedyncze powierzchniowe utrwalenie drogi powiatowej nr 3902P Witosław - Popowo Wonieskie na dł. 3,6 km (Data: 2011-07-14)

SIWZ + zał
Wyniki
ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (102.63kB)
informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (65.47kB)

Budowa ciągu pieszo – rowerowego w ciągu drogi powiatowej nr 4797P Pawłowice–Lubonia (Data: 2011-07-11)

SIWZ + zał
Wyniki
ogloszenie o udzieleniu zamówienia (70.57kB)
informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (64.88kB)

Odnowa nawierzchni bitumicznej przez pojedyncze powierzchniowe utrwalenie drogi powiatowej nr 4796P Kociugi - Drobnin na dł. 2,2 km (Data: 2011-07-11)

SIWZ + zał
poprawiony formularz nr 7 (59.64kB)
wyjaśnienie do SIWZ -Instrukcji dla wykonawców (76.3kB)
szczegółowe specyfikacje techniczne (362.43kB)
kosztorys ofertowy (86.9kB)
opis techniczny (26.5kB)
Instrukcja dla wykonawców z zał. (272.55kB)
Wyniki
ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (70.93kB)
informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (66.46kB)

Remont chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 4769P w m. Lipno (Data: 2011-06-22)

SIWZ + zał
opis techniczny (28kB)
szczegółowe specyfikacje techniczne (443.21kB)
kosztorys ofertowy (81.15kB)
Instrukcja dla wykonawców z zał. (229.18kB)
Wyniki
ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (70.69kB)
informacja o wyborze najkorzystniejsdzej oferty (80.33kB)

Przebudowa drogi powiatowej 4758P w miejscowości Zaborówiec (Data: 2011-06-21)

SIWZ + zał
szczegółowe specyfikacje techniczne i plany sytuacyjne (2157.73kB)
kosztorys ofertowy (113.52kB)
Instrukcja dla wykonawców z zał. (233.06kB)
Wyniki
ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (70.46kB)
informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (65.14kB)

Przebudowa drogi powiatowej nr 3823P – granica powiatu wolsztyńskiego – Boszkowo -Włoszakowice na odc. od km 1+740,82 do km 2+084,52 (Data: 2011-06-13)

SIWZ + zał
Wyniki
informacja o wyborze oferty i unieważnieniu postępowania (35kB)

Budowa ciągu pieszo – rowerowego w ciągu drogi powiatowej nr 4797P Pawłowice – Lubonia (Data: 2011-06-01)

SIWZ + zał
Wyniki
ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (70.71kB)
informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (79.08kB)

Przebudowa drogi powiatowej 4800P m. Dąbcze - budowa ciągu pieszo-rowerowego (Data: 2011-05-27)

SIWZ + zał
Wyniki
ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (70.43kB)
informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (64.38kB)

Budowa zatoki autobusowej nr 1 i 2 w ciągu drogi powiatowej nr 4789P w m. Frankowo (Data: 2011-05-26)

SIWZ + zał
Wyniki
ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (70.79kB)
informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (55.69kB)

Roboty remontowe na terenie Gminy Osieczna w ciągach dróg powiatowych nr 4782P,4783P, 4791P, 4790P, 4800P (Data: 2011-05-17)

SIWZ + zał
Wyniki
informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (55.69kB)
informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (64.61kB)

Dostawa ciągnika (Data: 2011-05-10)

SIWZ + zał
Wyniki
ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (74.21kB)
informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (56.01kB)

Przebudowa drogi powiatowej 4800P m. Dąbcze - budowa ciągu pieszo-rowerowego (Data: 2011-04-20)

SIWZ + zał
Wyniki
inf o wyborze oferty i unieważnieniu postępowania (81.26kB)

Przebudowa drogi powiatowej nr 4803P Kłoda-Moraczewo-Pomykowo-granica powiatu (Data: 2011-03-29)

SIWZ + zał
Wyniki
ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (73.32kB)
informacja o wyborze oferty po wyroku KIO (119.83kB)
informacja o wyborze najkorzyst. oferty str 2 (88.9kB)
informacja o wyborze najkorzyst. oferty str 1 (120.39kB)

Remont drogi powiatowej nr 4769P w m. Lipno-wymiana krawężnika (Data: 2011-03-17)

SIWZ + zał
Wyniki
ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (70.76kB)
informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (55.81kB)

Dostawa emulsji asfaltowej kationowej szybkorozpadowej K-1 65 (Data: 2011-02-10)

SIWZ + zał
Wyniki
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (70.91kB)
informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (55.44kB)

Usługi transportowe, sprzętowe i roboty przy bieżącym utrzymaniu dróg i obiektów mostowych (Data: 2011-01-28)

SIWZ + zał
Wyniki
ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (77.51kB)
informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (72.38kB)

Dostawa mieszanki mineralno-asfaltowej o długim okresie składowania (workowanej) (Data: 2011-01-14)

SIWZ + zał
Wyniki

Kwiecień 2004 - Górzno (Data: 2004-12-05)

SIWZ + zał
Wyniki

Sierpień 2004 - Włoszakowice - Brenno (Data: 2004-12-05)

W miesiącu sierpniu 2004r. wykonano pojedyncze powierzchniowe utrwalenie drogi powiatowej nr 21 113 Włoszakowice - Brenno - droga wojewódzka nr 322 odc. Zaborówiec - Brenno długości 3,66 km na łączną wartość 113 121,45 zł. Wykonawcą robót było Przedsiębiorstwo "Bitupol" sp. z o. o. w Warszawie.
SIWZ + zał
Wyniki
o nas | drogi | komunikaty | przetargi | wnioski | kontakt