przetargi

ZAPYTANIE OFERTOWE dotyczące Studium wykonalności na zadanie „Budowa sieci połączeń dróg dla rowerów w Gminie Osieczna, Lipno i Rydzyna"

więcej :.

ZAPYTANIE OFERTOWE dotyczące Studium wykonalności na zadanie "Budowa i przebudowa drogi powiatowej nr 3903P na odcinku od drogi wojewódzkiej 305 do węzła drogi S-5- Nietążkowo

więcej :.
kontakt

Zarząd Dróg Powiatowych
Pl. Kościuszki 4
64-100 Leszno
tel. fax 65 525-69-80, 525-69-79

 wnioski

PROCEDURA UZYSKANIA ZEZWOLEŃ NA UMIESZCZANIE W PASIE DROGOWYM OBIEKTÓW I URZĄDZEŃ NIE ZWIĄZANYCH Z GOSPODARKĄ DROGOWĄ


Do urządzeń obcych zaliczamy wszelki rodzaj infrastruktury podziemnej i naziemnej umieszczanej w pasie drogowym. Chcąc umieścić w pasie drogowym urządzenie nie związane z gospodarką drogową właściciel tego urządzenia występuje z wnioskiem do właściwego zarządcy drogi o wydanie zezwolenia załączając dokumenty:   
więcej...

PROCEDURA WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA ZAJĘCIE PASA DROGOWEGO


Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2013r , poz. 260 ze zm.) w art. 39 ust. 1 zabrania lokowania w pasie drogowym obiektów i urządzeń nie związanych z gospodarką drogową lub potrzebami ruchu drogowego i umieszczania tablic z hasłami propagandowymi i reklamowymi (art.
więcej...

ZATWIERDZANIE PROJEKTÓW ORGANIZACJI RUCHU


Podstawa prawna: Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywanie nadzoru nad tym zarządzaniem ( Dz. U. Nr 177 poz. 1729) 1. Projekt organizacji ruchu może sporządzić : a)
więcej...

PROCEDURA UZYSKANIA ZEZWOLENIA NA BUDOWĘ ZJAZDU


Na budowę i modernizację drogi potrzebne jest pozwolenie na budowę, które wydaje w zależności od kategorii drogi wojewoda lub starosta. W związku z tym pozwolenie na budowę wymaga również budowa zjazdu z drogi, gdyż jest on częścią drogi. Zjazd publiczny jest to określony przez zarządcę drogi zjazd co
więcej...

PROCEDURA UZYSKANIA ZEZWOLEŃ NA WYKORZYSTANIE DROGI W SPOSÓB SZCZEGÓLNY


Podstawa prawna: Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o Ruchu Drogowym (Dz. U. z 2012 r. poz. 1137 ze zm. art. 65, 65a - 65j). Art. 65. Zawody sportowe, rajdy, wyścigi, przewóz osób kolejką turystyczną i inne imprezy, które powodują utrudnienia w ruchu lub wymagają korzystania z
więcej...

PROCEDURA UZYSKANIA ZEZWOLENIA NA PRZEJAZD POJAZDÓW NIENORMATYWNYCH


Podstawa prawna: Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r. poz. 1137 ze zmianami - Art.64 i Art. 64a - 64i) Art. 64. 1. Ruch pojazdu nienormatywnego jest dozwolony pod warunkiem: 1)    uzyskania zezwolenia na przejazd pojazdu nienormatywnego odpowiedniej
więcej...


o nas | drogi | komunikaty | przetargi | wnioski | kontakt