przetargi

ZAPYTANIE OFERTOWE dotyczące Studium wykonalności na zadanie „Budowa sieci połączeń dróg dla rowerów w Gminie Osieczna, Lipno i Rydzyna"

więcej :.

ZAPYTANIE OFERTOWE dotyczące Studium wykonalności na zadanie "Budowa i przebudowa drogi powiatowej nr 3903P na odcinku od drogi wojewódzkiej 305 do węzła drogi S-5- Nietążkowo

więcej :.
kontakt

Zarząd Dróg Powiatowych
Pl. Kościuszki 4
64-100 Leszno
tel. fax 65 525-69-80, 525-69-79

 wnioski

PROCEDURA UZYSKANIA ZEZWOLEŃ NA UMIESZCZANIE W PASIE DROGOWYM OBIEKTÓW I URZĄDZEŃ NIE ZWIĄZANYCH Z GOSPODARKĄ DROGOWĄ


Do urządzeń obcych zaliczamy wszelki rodzaj infrastruktury podziemnej i naziemnej umieszczanej w pasie drogowym.
Chcąc umieścić w pasie drogowym urządzenie nie związane z gospodarką drogową właściciel tego urządzenia występuje z wnioskiem do właściwego zarządcy drogi o wydanie zezwolenia załączając dokumenty:
  
- Projekt budowlany obiektu umieszczanego w pasie drogowym (na żądanie Zarządu Dróg Powiatowych w Lesznie).

Za umieszczenie urządzenia obcego w pasie drogowym pobiera się opłaty zgodnie z Uchwałą Nr XX/221/2013 Rady Powiatu Leszczyńskiego z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajmowanie pasa drogowego dróg powiatowych na cele niezwiązane z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu (Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego z 2013 r. poz. 3035).

Wniosek o umieszczenie urządzenia w pasie drogowym - Plik do pobrania

o nas | drogi | komunikaty | przetargi | wnioski | kontakt