przetargi

ZAPYTANIE OFERTOWE dotyczące Studium wykonalności na zadanie „Budowa sieci połączeń dróg dla rowerów w Gminie Osieczna, Lipno i Rydzyna"

więcej :.

ZAPYTANIE OFERTOWE dotyczące Studium wykonalności na zadanie "Budowa i przebudowa drogi powiatowej nr 3903P na odcinku od drogi wojewódzkiej 305 do węzła drogi S-5- Nietążkowo

więcej :.
kontakt

Zarząd Dróg Powiatowych
Pl. Kościuszki 4
64-100 Leszno
tel. fax 65 525-69-80, 525-69-79

 kontakt

 Zarząd Dróg Powiatowych
 Pl. Kościuszki 4
 64-100 Leszno
 tel. fax 65 525 69 80, 525 69 79
 
info@zdp.leszno.pl

 Kierownik
 mgr inż. Marian Kaczmarek
 tel. 65 525 69 81
 
kierownik@zdp.leszno.pl

 Z-ca Kierownika
 mgr inż. Jarosław Dokurno
 tel. 65 525 69 82

 Główny Księgowy
 mgr Maria Koszowska
 tel. 65 525 69 83
 
ksiegowosc@zdp.leszno.pl

 Sekretariat /Inspektor Ochrony Danych Osobowych
 mgr Alina Twardowska-Wójcik
 tel. 65 525 69 80
 info@zdp.leszno.pl iod@zdp.leszno.pl
 
Zamówienia Publiczne
mgr Kinga Golembka       
 tel. 65 525 69 83
 
zamowienia@zdp.leszno.pl
 
Kadry
Anna Nawrocka
 
Specjalista w zakresie windykacji i gospodarowania majątkiem
mgr Agniewszka Stawińska
 
 Dział Techniczny
 Wiesław Rajch
 mgr inż. Tomasz Knop
 mgr inż. Gizela Dzieżgwa
 tel. 655256984
 
techniczny@zdp.leszno.pl 

 Obwód Drogowy
 ul. Święciechowska 154
 64-100 Leszno
 tel. 65 529 42 41

 Kierownik Obwodu Drogowego
 Bernard Grześko

 Majster Obwodu Drogowego
 Michał Bagiński

 

o nas | drogi | komunikaty | przetargi | wnioski | kontakt